Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto09/12 10hS02.KINSHIKI
 • Hải Tặc07/12 10hS467.SUKIYAKI
 • Naruto04/12 10hS01.KINSHIKI
 • Naruto30/11 10hS06.SAMEHADA
 • Hải Tặc30/11 10hS466.HITETSU
 • Naruto24/11 10hS05.SAMEHADA
 • Hải Tặc23/11 10hS465.OTAMA
 • Naruto19/11 10hS04.SAMEHADA
 • Hải Tặc16/11 10hS464.KAMIJIRO
 • Naruto14/11 10hS03.SAMEHADA

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 09/12/2018 S02.KINSHIKI
[NRT] 10h - 09/12/2018 : Khai mở máy chủ S02 KINSHIKI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/12/2018 S467.SUKIYAKI
[VHT] 10h - 07/12/2018 : Ra mắt máy chủ S467 SUKIYAKI
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 04/12/2018 S01.KINSHIKI
[NRT] 10h - 04/12/2018 : Khai mở máy chủ S01 KINSHIKI
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 30/11/2018 S06.SAMEHADA
[NRT] 10h - 30/11/2018 : Khai mở máy chủ S06 SAMEHADA
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 24/11/2018 S05.SAMEHADA
[NRT] 10h - 24/11/2018 : Khai mở máy chủ S05 SAMEHADA
Chơi ngay