Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/10 10hS0014.KAKASHI
 • Hải Tặc19/10 10hS461.MOUSEMAN
 • Naruto15/10 10hS0013.KAKASHI
 • Hải Tặc12/10 10hS460.BATMAN
 • Naruto10/10 10hS0012.KAKASHI
 • Hải Tặc05/10 10hS459.HIHIMARU
 • Hải Tặc28/09 10hS458.GINRUMMY
 • Naruto25/09 10hS0011.KAKASHI
 • Hải Tặc21/09 10hS457.SPEED
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 20/10/2018 S0014.KAKASHI
[NRT] 10h - 20/10/2018 : Khai mở máy chủ S0014 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 19/10/2018 S461.MOUSEMAN
[VHT] 10h - 19/10/2018 : Ra mắt máy chủ S461 MOUSEMAN
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 15/10/2018 S0013.KAKASHI
[NRT] 10h - 15/10/2018 : Khai mở máy chủ S0013 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 12/10/2018 S460.BATMAN
[VHT] 10h - 12/10/2018 : Ra mắt máy chủ S460 BATMAN
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 10/10/2018 S0012.KAKASHI
[NRT] 10h - 10/10/2018 : Khai mở máy chủ S0012 KAKASHI
Chơi ngay