Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto24/03 10hS0025.Naruto
 • Phong Bạo24/03 10hS20 - Thần Ma 20
 • Naruto19/03 10hS0024.Naruto
 • Phong Bạo19/03 10hS19 - Thần Ma 19
 • Phong Bạo14/03 10hS18 - Thần Ma 18
 • Naruto14/03 10hS0023.Naruto
 • Phong Bạo09/03 10hS17 - Thần Ma 17
 • Naruto09/03 10hS0022.Naruto
 • Phong Bạo04/03 10hS16 - Thần Ma 16
 • Naruto27/02 10hS0021.Naruto

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 26/02/2017 S15 - Thần Ma 15
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S15 - Thần Ma 15
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 23/02/2017 S14 - Thần Ma 14
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S14 - Thần Ma 14
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 22/02/2017 S0020.Naruto
[Naruto] Ngày 22/02/2017 mở server mới S0020.Naruto
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 19/02/2017 S13 - Thần Ma 13
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S13 - Thần Ma 13
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 17/02/2017 S0019.Naruto
[Naruto] Ngày 17/02/2017 mở server mới S0019.Naruto
Chơi ngay