Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Phong Bạo23/06 10hS27 - Thần Ma 27
 • Naruto22/06 10hS0014.Sasuke
 • Hải Tặc22/06 10hS360 - Nikyu Nikyu
 • Naruto17/06 10hS0013.Sasuke
 • Hải Tặc15/06 10hS358 - Suna Suna
 • Phong Bạo12/06 10hS26 - Thần Ma 26
 • Naruto12/06 10hS0012.Sasuke
 • Hải Tặc08/06 10hS356 - Hito Hito
 • Naruto07/06 10hS0011.Sasuke
 • Hải Tặc01/06 10hS354 - Tori Tori

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Phong Bạo 10:00:00 23/06/2017 S27 - Thần Ma 27
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S27 - Thần Ma 27
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 22/06/2017 S0014.Sasuke
[Naruto]10h ngày 22/06 : Ra mắt máy chủ S0014 - Sasuke
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 22/06/2017 S360 - Nikyu Nikyu
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 22/06: Ra mắt máy chủ S360 - Nikyu Nikyu
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 17/06/2017 S0013.Sasuke
[Naruto] Ngày 17/06/2017 mở server mới S0013.SaSuKe
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 15/06/2017 S358 - Suna Suna
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 15/05: Ra mắt máy chủ S358 - Suna Suna
Chơi ngay