Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto15/09 10hS0009.KAKASHI
 • Hải Tặc14/09 10hS456.HOLDEM
 • Naruto10/09 10hS0008.KAKASHI
 • Hải Tặc07/09 10hS455.SHEEPSHEAD
 • Hải Tặc31/08 10hS454.POIRE
 • Naruto26/08 10hS0007.KAKASHI
 • Hải Tặc24/08 10hS453.CINNAMON
 • Naruto21/08 10hS0006.KAKASHI
 • Hải Tặc17/08 10hS452.COMPO
 • Naruto16/08 10hS0005.KAKASHI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 15/09/2018 S0009.KAKASHI
[NRT] 10h - 15/09/2018 : Khai mở máy chủ S0009 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 14/09/2018 S456.HOLDEM
[VHT] 10h - 14/09/2018 : Ra mắt máy chủ S456 HOLDEM
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 10/09/2018 S0008.KAKASHI
[NRT] 10h - 10/09/2018 : Khai mở máy chủ S0008 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/09/2018 S455.SHEEPSHEAD
[VHT] 10h - 07/09/2018 : Ra mắt máy chủ S455 SHEEPSHEAD
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 31/08/2018 S454.POIRE
[VHT] Tin tức 10h - 31/08/2018 : Ra mắt máy chủ S454 POIRE
Chơi ngay