Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Phong Bạo19/02 09hS13 - Thần Ma 13
 • Naruto17/02 10hS0019.Naruto
 • Hải Tặc16/02 10hS334 - Tàu ngầm Chopper
 • Naruto12/02 10hS0018.Naruto
 • Phong Bạo12/02 09hS12 - Thần Ma 12
 • Hải Tặc09/02 10hS332 - Billower Bike
 • Phong Bạo09/02 09hS11 - Thần Ma 11
 • Hải Tặc25/01 10hS330 - HOE
 • Phong Bạo24/01 09hS10 - Thần Ma 10
 • Naruto23/01 10hS0017.Naruto

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 19/02/2017 S13 - Thần Ma 13
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S13 - Thần Ma 13
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 17/02/2017 S0019.Naruto
[Naruto] Ngày 17/02/2017 mở server mới S0019.Naruto
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 16/02/2017 S334 - Tàu ngầm Chopper
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 16/02: Ra mắt máy chủ S334 - Tàu ngầm Chopper
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 12/02/2017 S0018.Naruto
[Naruto] Ngày 12/02/2017 mở server mới S0018.Naruto
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 12/02/2017 S12 - Thần Ma 12
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S12 - Thần Ma 12
Chơi ngay