Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto24/03 10hS0025.Naruto
 • Phong Bạo24/03 10hS20 - Thần Ma 20
 • Naruto19/03 10hS0024.Naruto
 • Phong Bạo19/03 10hS19 - Thần Ma 19
 • Phong Bạo14/03 10hS18 - Thần Ma 18
 • Naruto14/03 10hS0023.Naruto
 • Phong Bạo09/03 10hS17 - Thần Ma 17
 • Naruto09/03 10hS0022.Naruto
 • Phong Bạo04/03 10hS16 - Thần Ma 16
 • Naruto27/02 10hS0021.Naruto

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 24/03/2017 S0025.Naruto
[Naruto] Ngày 24/03/2017 mở server mới S0025.Naruto
Chơi ngay
Phong Bạo 10:00:00 24/03/2017 S20 - Thần Ma 20
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S20 - Thần Ma 20
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 19/03/2017 S0024.Naruto
[Naruto] Ngày 19/03/2017 mở server mới S0024.Naruto
Chơi ngay
Phong Bạo 10:00:00 19/03/2017 S19 - Thần Ma 19
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S19 - Thần Ma 19
Chơi ngay
Phong Bạo 10:00:00 14/03/2017 S18 - Thần Ma 18
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S18 - Thần Ma 18
Chơi ngay