Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/10 10hS04.Otsutsuki Ashura
 • Hải Tặc18/10 10hS510.Asahija
 • Naruto15/10 10hS03.Otsutsuki Ashura
 • Hải Tặc11/10 10hS509.Shine
 • Naruto10/10 10hS02.Otsutsuki Ashura
 • Naruto05/10 10hS01.Otsutsuki Ashura
 • Hải Tặc04/10 10hS508.Mashikaku
 • Naruto30/09 10hS06.Otsutsuki Indra
 • Hải Tặc27/09 10hS507.Hanzo
 • Naruto25/09 10hS05.Otsutsuki Indra

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Tin tức - Sự kiện

Tất cả »