Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto21/08 10hS05.Haku
 • Naruto16/08 10hS04.Haku
 • Hải Tặc16/08 10hS501.Clover
 • Naruto11/08 10hS03.Haku
 • Hải Tặc09/08 10hS500.Byojack
 • Naruto06/08 10hS02.Haku
 • Hải Tặc02/08 10hS499.Burndy
 • Naruto01/08 10hS01.Haku
 • Naruto27/07 10hS05.Tử Môn Gai
 • Hải Tặc26/07 10hS498.Calgara

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Tin tức - Sự kiện

Tất cả »