Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc15/11 10hS514.Candre
 • Naruto14/11 10hS01.Rinnegan Sasuke
 • Hải Tặc08/11 10hS513.Bogard
 • Hải Tặc31/10 10hS512.Ukkari
 • Naruto30/10 10hS06.Otsutsuki Ashura
 • Naruto25/10 10hS05.Otsutsuki Ashura
 • Hải Tặc25/10 10hS511.Lines
 • Naruto20/10 10hS04.Otsutsuki Ashura
 • Hải Tặc18/10 10hS510.Asahija
 • Naruto15/10 10hS03.Otsutsuki Ashura

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 15/11/2019 S514.Candre
[VHT] 10h - 15.11 : Ra mắt máy chủ S514.Candre
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 14/11/2019 S01.Rinnegan Sasuke
[NRT] 10h-14.11.2019: Khai mở máy chủ S01.Rinnegan Sasuke
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 08/11/2019 S513.Bogard
[VHT] 10h - 08.11 : Ra mắt máy chủ S513.Bogard
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 31/10/2019 S512.Ukkari
[VHT] 10h - 01.11 : Ra mắt máy chủ S512.Ukkari
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 30/10/2019 S06.Otsutsuki Ashura
[NRT] 10h-30.10.2019: Khai mở máy chủ S06.Otsutsuki Ashura
Chơi ngay