Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto26/02 10hS06.Tân Sửu
 • Naruto21/02 10hS05.Tân Sửu
 • Hải Tặc19/02 10hS577.Newji
 • Naruto06/02 10hS02.Tân Sửu
 • Hải Tặc05/02 10hS576.Newichi
 • Naruto01/02 10hS01.Tân Sửu
 • Hải Tặc28/01 10hS575.Yuen
 • Naruto27/01 10hS06.Roshi Tứ Vĩ
 • Naruto22/01 10hS05.Roshi Tứ Vĩ
 • Hải Tặc22/01 10hS574.Mascarpone

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 26/02/2021 S06.Tân Sửu
[NRT] 10h- 26.02.2021: Khai mở máy chủ S06.Tân Sửu
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 21/02/2021 S05.Tân Sửu
[NRT] 10h- 21.02.2021: Khai mở máy chủ S05.Tân Sửu
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 19/02/2021 S577.Newji
[VHT] 10h - 19.02: Ra mắt máy chủ S577 Newji
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 06/02/2021 S02.Tân Sửu
[NRT] 10h- 06.02.2021: Khai mở máy chủ S02.Tân Sửu
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 05/02/2021 S576.Newichi
[VHT] 10h - 05.02: Ra mắt máy chủ S576 Newichi
Chơi ngay