Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc30/07 10hS600.Nekomamushi
 • Hải Tặc23/07 10hS599.Inuarashi
 • Naruto21/07 10hS04.Uchiha Mikoto
 • Hải Tặc16/07 10hS598.Carrot
 • Naruto16/07 10hS03.Uchiha Mikoto
 • Naruto11/07 10hS02.Uchiha Mikoto
 • Hải Tặc09/07 10hS597.Shishilian
 • Hải Tặc02/07 10hS596.Givovanni
 • Naruto01/07 10hS01.Uchiha Mikoto
 • Hải Tặc25/06 10hS595.Vinsmoke Ichiji

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 23/07/2021 S599.Inuarashi
[VHT] 10h - 23.07: Ra mắt máy chủ S599 Inuarashi
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 21/07/2021 S04.Uchiha Mikoto
[NRT] 10h- 21.07.2021: Khai mở máy chủ S04.Uchiha Mikoto
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 16/07/2021 S598.Carrot
[VHT] 10h - 16.07: Ra mắt máy chủ S598 Carrot
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 16/07/2021 S03.Uchiha Mikoto
[NRT] 10h- 16.07.2021: Khai mở máy chủ S03.Uchiha Mikoto
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 11/07/2021 S02.Uchiha Mikoto
[NRT] 10h- 11.07.2021: Khai mở máy chủ S02.Uchiha Mikoto
Chơi ngay