Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/05 22hS03.Jugo Tiên Nhân
 • Naruto12/05 10hS02.Jugo Tiên Nhân
 • Hải Tặc07/05 10hS588.De-Chat
 • Naruto01/05 10hS01.Jugo Tiên Nhân
 • Hải Tặc30/04 10hS587.Anglais
 • Naruto27/04 10hS05.Tayuya
 • Hải Tặc23/04 10hS586.Nougat
 • Naruto22/04 10hS04.Tayuya
 • Naruto17/04 10hS03.Tayuya
 • Hải Tặc16/04 10hS585.Fuyumeg

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 22:00:00 17/05/2021 S03.Jugo Tiên Nhân
[NRT] 10h- 17.05.2021: Khai mở máy chủ S03.Jugo Tiên Nhân
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 12/05/2021 S02.Jugo Tiên Nhân
[NRT] 10h- 12.05.2021: Khai mở máy chủ S02.Jugo Tiên Nhân
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/05/2021 S588.De-Chat
[VHT] 10h - 07.05: Ra mắt máy chủ S588 De-Chat
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 01/05/2021 S01.Jugo Tiên Nhân
[NRT] 10h- 02.05.2021: Khai mở máy chủ S01.Jugo Tiên Nhân
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 30/04/2021 S587.Anglais
[VHT] 10h - 30.04: Ra mắt máy chủ S587 Anglais
Chơi ngay