Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto03/12 10hS01.Jiraiya Giáng Sinh
 • Naruto28/11 10h S06.Sakon Ukon
 • Hải Tặc26/11 10hS617.Yamon
 • Naruto23/11 10hS05.Sakon Ukon
 • Hải Tặc19/11 10hS616.Pankuro
 • Naruto18/11 10hS04.Sakon Ukon
 • Hải Tặc12/11 10hS615.Erio
 • Naruto08/11 10hS02.Sakon Ukon
 • Hải Tặc05/11 10hS614.Lindbergh
 • Naruto03/11 10hS01.Sakon Ukon

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 03/12/2021 S01.Jiraiya Giáng Sinh
[NRT] 10h-03.12.2021:Khai mở máy chủ S01.Jiraiya Giáng Sinh
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 28/11/2021 S06.Sakon Ukon
[NRT] 10h-28.11.2021:Khai mở máy chủ S06.Sakon Ukon
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 26/11/2021 S617.Yamon
[VHT] 10h - 26.11: Ra mắt máy chủ S617 Yamon
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 23/11/2021 S05.Sakon Ukon
[NRT] 10h-23.11.2021:Khai mở máy chủ S05.Sakon Ukon
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 19/11/2021 S616.Pankuro
[VHT] 10h - 19.11: Ra mắt máy chủ S616 Pankuro
Chơi ngay