Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto15/09 10hS03.Otsutsuki Indra
 • Hải Tặc13/09 10hS505.Daikoku
 • Naruto10/09 10hS02.Otsutsuki Indra
 • Hải Tặc06/09 10hS504.Fukurokuju
 • Naruto05/09 10hS01.Otsutsuki Indra
 • Naruto31/08 10hS07.Haku
 • Hải Tặc30/08 10hS503.Goldberg
 • Naruto26/08 22hS06.Haku
 • Hải Tặc23/08 10hS502.Mjosgard
 • Naruto21/08 10hS05.Haku

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 15/09/2019 S03.Otsutsuki Indra
[NRT] 10h-15.09.2019:Khai mở máy chủ S03.Otsutsuki Indra
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 13/09/2019 S505.Daikoku
[VHT] 10h - 13.09 : Ra mắt máy chủ S505.Daikoku
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 10/09/2019 S02.Otsutsuki Indra
[NRT] 10h-10.09.2019:Khai mở máy chủ S02.Otsutsuki Indra
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 06/09/2019 S504.Fukurokuju
[VHT] 10h - 06.09 : Ra mắt máy chủ S504.Fukurokuju
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 05/09/2019 S01.Otsutsuki Indra
[NRT] 10h-05.09.2019:Khai mở máy chủ S01.Otsutsuki Indra
Chơi ngay