Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto28/05 10hS06.Ay-Bee
 • Hải Tặc24/05 10hS489.Sicilian
 • Naruto23/05 10hS05.Ay-Bee
 • Naruto18/05 10hS04.Ay-Bee
 • Hải Tặc17/05 10hS488.Sadaijin
 • Naruto13/05 10hS03.Ay-Bee
 • Hải Tặc10/05 10hS487.Buckin
 • Naruto08/05 10hS02.Ay-Bee
 • Naruto03/05 10hS01.Ay-Bee
 • Naruto26/04 10hS06.Chiriku

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 28/05/2019 S06.Ay-Bee
[NRT] 10h - 28/05/2019 : Khai mở máy chủ S06.Ay-Bee
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 24/05/2019 S489.Sicilian
[VHT] 10h - 24/05 : Ra mắt máy chủ S489 Sicilian
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 23/05/2019 S05.Ay-Bee
[NRT] 10h - 23/05/2019 : Khai mở máy chủ S05.Ay-Bee
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 18/05/2019 S04.Ay-Bee
[NRT] 10h - 18/05/2019 : Khai mở máy chủ S04.Ay-Bee
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/05/2019 S488.Sadaijin
[VHT] 10h - 17/05 : Ra mắt máy chủ S488 Sadaijin
Chơi ngay