Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/05 10hS03. Hidan Tà Thần
 • Hải Tặc13/05 10hS640.Daisy
 • Naruto12/05 10hS02. Hidan Tà Thần
 • Naruto07/05 10hS01. Hidan Tà Thần
 • Hải Tặc06/05 10hS639.Pansy
 • Hải Tặc29/04 10hS638.Blue Fan
 • Hải Tặc22/04 10hS637.Marguerite
 • Naruto22/04 09hS04. Kakuzu Thổ
 • Naruto17/04 10hS03. Kakuzu Thổ
 • Hải Tặc15/04 10hS636.Belladonna

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 17/05/2022 S03. Hidan Tà Thần
[NRT] 10h- 17.05.2022: Khai mở máy chủ S03. Hidan Tà Thần
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 13/05/2022 S640.Daisy
[VHT] 10h - 13.05: Ra mắt máy chủ S640.Daisy
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 12/05/2022 S02. Hidan Tà Thần
[NRT] 10h- 12.05.2022: Khai mở máy chủ S02. Hidan Tà Thần
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 07/05/2022 S01. Hidan Tà Thần
[NRT] 10h- 07.05.2022: Khai mở máy chủ S01. Hidan Tà Thần
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 06/05/2022 S639.Pansy
[VHT] 10h - 06.05: Ra mắt máy chủ S639.Pansy
Chơi ngay