Nạp tiền


Lịch mở server

  • Tên GameNgày GiờTên server
  • Hải Tặc26/05 10hS693.Fossa
  • Hải Tặc19/05 10hS692.Speed Jiru
  • Hải Tặc12/05 10hS691.Haruta
  • Hải Tặc05/05 10hS690.Kingdew
  • Hải Tặc28/04 10hS689.Curiel
  • Hải Tặc14/04 10hS687.Namur
  • Hải Tặc07/04 10hS686.Rakuyo
  • Hải Tặc31/03 10hS685.Blamenco
  • Hải Tặc24/03 10hS684.Thatch

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 26/05/2023 S693.Fossa
[VHT] 10h - 26.05: Ra mắt máy chủ S693.Fossa
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 19/05/2023 S692.Speed Jiru
[VHT] 10h - 19.05: Ra mắt máy chủ S692.Speed Jiru
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 12/05/2023 S691.Haruta
[VHT] 10h - 12.05: Ra mắt máy chủ S691.Haruta
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 05/05/2023 S690.Kingdew
[VHT] 10h - 05.05: Ra mắt máy chủ S690.Kingdew
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 28/04/2023 S689.Curiel
[VHT] 10h - 28.04: Ra mắt máy chủ S689.Curiel
Chơi ngay