Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto18/01 10hS04.CHINO
 • Hải Tặc17/01 10hS473.Raizo
 • Naruto13/01 10hS03.CHINO
 • Hải Tặc11/01 10hS472.Kinemon
 • Naruto08/01 10hS02.CHINO
 • Hải Tặc04/01 10hS471.HYORI
 • Naruto03/01 10hS01.CHINO
 • Naruto29/12 10hS06.KINSHIKI
 • Hải Tặc28/12 10hS470.TOKI
 • Naruto24/12 10hS05.KINSHIKI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 18/01/2019 S04.CHINO
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/01/2019 S473.Raizo
[VHT] 10h - 17/01/2019 : Ra mắt máy chủ S473 Raizo
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 13/01/2019 S03.CHINO
[NRT] 10h - 13/01/2019 : Khai mở máy chủ S03 CHINO
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 11/01/2019 S472.Kinemon
[VHT] 10h - 11/01/2019 : Ra mắt máy chủ S472 Kinemon
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 08/01/2019 S02.CHINO
[NRT] 10h - 08/01/2019 : Khai mở máy chủ S02 CHINO
Chơi ngay