Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto02/04 10hS01.Uchiha Naori
 • Naruto28/03 10hS06.Uế Thổ Tobirama
 • Hải Tặc27/03 10hS531.Dragee
 • Naruto23/03 22hS05.Uế Thổ Tobirama
 • Hải Tặc20/03 10hS530.Dolce
 • Naruto18/03 10hS04.Uế Thổ Tobirama
 • Naruto13/03 10hS03.Uế Thổ Tobirama
 • Hải Tặc13/03 10hS529.Epoida
 • Naruto08/03 10hS02.Uế Thổ Tobirama
 • Hải Tặc06/03 10hS528.Funkfreed

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 02/04/2020 S01.Uchiha Naori
[NRT] 10h- 02.04.2020: Khai mở máy chủ S01.Uchiha Naori
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 28/03/2020 S06.Uế Thổ Tobirama
[NRT] 10h- 28.03.2020: Khai mở máy chủ S06.Uế Thổ Tobirama
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 27/03/2020 S531.Dragee
[VHT] 10h - 27.03 : Ra mắt máy chủ S531.Dragee
Chơi ngay
Naruto 22:00:00 23/03/2020 S05.Uế Thổ Tobirama
[NRT] 10h- 23.03.2020: Khai mở máy chủ S05.Uế Thổ Tobirama
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 20/03/2020 S530.Dolce
[VHT] 10h - 20.03 : Ra mắt máy chủ S530.Dolce
Chơi ngay