Nạp tiền


Lịch mở server

  • Tên GameNgày GiờTên server
  • Naruto15/08 10hS01. Kurotsuchi
  • Hải Tặc12/08 10hS653.Rikka
  • Hải Tặc05/08 10hS652.Double Down
  • Hải Tặc29/07 10hS651.Lepre
  • Naruto16/07 10hS01. Uzumaki Mito
  • Hải Tặc15/07 10hS649.Tanaka
  • Hải Tặc01/07 10hS647.Baccarat
  • Hải Tặc24/06 10hS646.Carina
  • Hải Tặc17/06 10hS645.Gran Tesero

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 15/08/2022 S01. Kurotsuchi
[NRT] 10h- 15.08.2022: Khai mở máy chủ S01. Kurotsuchi
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 12/08/2022 S653.Rikka
[VHT] 10h - 12.08: Ra mắt máy chủ S653 Rikka
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 05/08/2022 S652.Double Down
[VHT] 10h - 05.08: Ra mắt máy chủ S652.Double Down
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 29/07/2022 S651.Lepre
[VHT] 10h - 29.07: Ra mắt máy chủ S651.Lepre
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 16/07/2022 S01. Uzumaki Mito
[NRT] 10h- 16.07.2022: Khai mở máy chủ S01. Uzumaki Mito
Chơi ngay