Chính sách quyền riêng tư

Quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân (bao gồm: Tên, ảnh đại diện, địa chỉ email) khi Quý khách đăng kí dịch vụ hoặc nói cách khác Quý khách đã tự nguyện cung cấp những thông tin đó khi xác nhận đăng ký tài khoản. Chúng tôi có thể gắn kết thông tin cá nhân thu thập được từ Quý khách với những thông tin từ những dịch vụ khác của chúng tôi để các thông tin được hiển thị tốt hơn, bao gồm chỉnh sửa nội dung giúp Quý khách. Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân của Quý khách cho việc nghiên cứu và phân tích để vận hành và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong một số trường hợp đặc biệt, như theo yêu cầu của pháp luật, để ngăn ngừa gian lận hoặc những tổn thất có thể và đảm bảo an ninh mạng và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xử lí các thông tin cá nhân của Quý khách trên các máy chủ đặt tại Việt Nam.

Chấm dứt tư cách thành viên

Công ty có thể chấm dứt tư cách thành viên, xóa hồ sơ cá nhân của Quý khách hay bất kì nội dung hay thông tin nào mà Quý khách đã đăng ký trong quá trình sử dụng dịch vụ vì bất kì lí do nào, hoặc không vì lý do nào, ở bất kì thời điểm nào theo quyết định của công ty, có hoặc không thông báo trước.

Bạn có thể chủ động chấm dứt tư cách thành viên hay yêu cầu xóa thông tin cá nhân (bao gồm: tên, ảnh đại diện, địa chỉ email) bằng hai cách:

Cách 1:
Truy cập https://id.568play.vn/remove-account?email={nhap_email_cua_ban}.
Ví dụ: https://id.568play.vn/remove-account?email=daovana@gmail.com

Cách 2:
B1: Đăng nhập id.568play.vn
B2: Truy cập https://id.568play.vn/remove-account

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.568play.vn
Điều khoản

Điều khoản

Chào mừng Quý khách đến với Dịch vụ giải trí của 568E!

Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ qua website Quý khách (người sử dụng) biết rằng Quý khách đã thực sự đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản sử dụng dịch vụ này, dù Quý khách đã đăng kí sử dụng dịch vụ hay chưa. Chúng tôi có quyền sửa dổi, thêm hay bớt đi các điều khoản trong những điều khoản sử dụng dịch vụ của 568E dưới đây. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi trong điều khoản sử dụng dịch vụ trên trang này và đề rõ ngày cập nhật lần cuối ở cuối trang. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với những thay đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý tuân thủ những điều khoản sử dụng hiện có hay trong tương lai của dịch vụ, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập dịch vụ. Quý khách cần có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản sử dụng dịch vụ để cập nhật các thay đổi. Hành vi người sử dụng

Quý khách hiểu, cam kết và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và do chính Quý khách với tư cách là chủ thuê bao thực hiện.

Ngoài ra, Quý khách đồng ý không sử dụng dịch vụ với mục đích:

Chính sách hoàn hủy

Hiện tại, 568E không chấp nhận bất kỳ yêu cầu hoàn/ hủy/ đổi trả với giao dịch đã thanh toán thành công và quy đổi thành công thành tiền ingame.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.568play.vn

Giải quyết tranh chấp/khiếu nại

Tranh chấp giữa những người dùng dịch vụ

Quý khách tự chịu trách nhiệm khi tương tác với những người dùng khác của dịch vụ. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, trong việc giám sát các tranh chấp giữa Quý khách và những người dùng khác của dịch vụ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.568play.vn


Cập nhật: 20/09/2022