Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc18/10 10hS390 - Mira Mira
 • Naruto15/10 10hS0015 - Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng13/10 10hE8 - Tương Dương
 • Hải Tặc12/10 22hS388 - Mochi Mochi
 • Naruto10/10 10hS0014 - Sakura
 • Hải Tặc07/10 10hS386 - Zou Zou
 • Tam Quốc Quần Hùng06/10 10hE7 - Thành Đô
 • Naruto05/10 10hS0013.Sakura
 • Hải Tặc28/09 10hS384 - Gura Gura
 • Naruto25/09 10hS0011.Sakura

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 31/08/2017 S378 - Doru Doru
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 31/08: Ra mắt máy chủ S378 - Doru Doru
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 26/08/2017 S0005.Sakura
[Naruto]10h ngày 26/08 : Ra mắt máy chủ S0005.Sakura
Chơi ngay
Tam Quốc Quần Hùng 10:00:00 25/08/2017 E2 - Hứa Đô
[Tam Quốc Quần Hùng]10h00 ngày 25/08 Ra mắt máy chủ E2 - Hứa Đô
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 24/08/2017 S376 - Sabi Sabi
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 17/08: Ra mắt máy chủ S376 - Sabi Sabi
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 21/08/2017 S0004.Sakura
[Naruto]10h ngày 21/08 : Ra mắt máy chủ S0004.Sakura
Chơi ngay