Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto09/12 10hS0026.Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng08/12 10hE15 - Lưu Bị
 • Hải Tặc07/12 10hS404 - Pamu Pamu
 • Naruto04/12 10hS0025.Sakura
 • Hải Tặc02/12 10hS402 - Yuki Yuki
 • Naruto29/11 10hS0024.Sakura
 • Naruto24/11 10hS0023.Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng24/11 10hE14 - Sài Tang
 • Naruto19/11 10hS0022.Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng17/11 10hE13 - Hạ Bì

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 25/10/2017 S0017 . Sakura
[Naruto]10h ngày 25/10 : Ra mắt máy chủ S0017.Sakura
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 20/10/2017 S0015 - Sakura
[Naruto]10h ngày 20/10 : Ra mắt máy chủ S0016.Sakura
Chơi ngay
Tam Quốc Quần Hùng 10:00:00 20/10/2017 E9 - Hán Trung
[Tam Quốc Quần Hùng]10h00 ngày 20/10 Ra mắt máy chủ E9 - Hán Trung
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 18/10/2017 S390 - Mira Mira
[Vua Hải Tặc]10h ngày 18/10: Ra mắt máy chủ S390 - Mira Mira
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 15/10/2017 S0015 - Sakura
Chơi ngay