Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto09/12 10hS02.KINSHIKI
 • Hải Tặc07/12 10hS467.SUKIYAKI
 • Naruto04/12 10hS01.KINSHIKI
 • Naruto30/11 10hS06.SAMEHADA
 • Hải Tặc30/11 10hS466.HITETSU
 • Naruto24/11 10hS05.SAMEHADA
 • Hải Tặc23/11 10hS465.OTAMA
 • Naruto19/11 10hS04.SAMEHADA
 • Hải Tặc16/11 10hS464.KAMIJIRO
 • Naruto14/11 10hS03.SAMEHADA

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 28/09/2018 S458.GINRUMMY
[VHT] 10h - 28/09/2018 : Ra mắt máy chủ S458 GINRUMMY
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 25/09/2018 S0011.KAKASHI
[NRT] 10h - 25/09/2018 : Khai mở máy chủ S0011 KAKASHI
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 15/09/2018 S0009.KAKASHI
[NRT] 10h - 15/09/2018 : Khai mở máy chủ S0009 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 14/09/2018 S456.HOLDEM
[VHT] 10h - 14/09/2018 : Ra mắt máy chủ S456 HOLDEM
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 10/09/2018 S0008.KAKASHI
[NRT] 10h - 10/09/2018 : Khai mở máy chủ S0008 KAKASHI
Chơi ngay