Store


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto08/05 10hS146.Akatsuki6
 • Hải Tặc06/05 10hS266 - Lễ Đài Trung Ương
 • Hải Tặc29/04 10hS264 - Đảo Người Cá
 • Naruto28/04 10hS145.Akatsuki5
 • Naruto18/04 10hS144 - Akatsuki4
 • Hải Tặc15/04 10hS262 - Đồi San Hô
 • Naruto08/04 10hS143 - Akatsuki3
 • Hải Tặc01/04 10hS260 - Eo biển Người Cá
 • Naruto29/03 10hS142 - Akatsuki2
 • Naruto24/03 10hS141 - Akatsuki1

Tất cả »