Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/10 10hS0014.KAKASHI
 • Hải Tặc19/10 10hS461.MOUSEMAN
 • Naruto15/10 10hS0013.KAKASHI
 • Hải Tặc12/10 10hS460.BATMAN
 • Naruto10/10 10hS0012.KAKASHI
 • Hải Tặc05/10 10hS459.HIHIMARU
 • Hải Tặc28/09 10hS458.GINRUMMY
 • Naruto25/09 10hS0011.KAKASHI
 • Hải Tặc21/09 10hS457.SPEED
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 05/10/2018 S459.HIHIMARU
[VHT] 10h - 05/10/2018 : Ra mắt máy chủ S459 HIHIMARU
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 28/09/2018 S458.GINRUMMY
[VHT] 10h - 28/09/2018 : Ra mắt máy chủ S458 GINRUMMY
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 25/09/2018 S0011.KAKASHI
[NRT] 10h - 25/09/2018 : Khai mở máy chủ S0011 KAKASHI
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 15/09/2018 S0009.KAKASHI
[NRT] 10h - 15/09/2018 : Khai mở máy chủ S0009 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 14/09/2018 S456.HOLDEM
[VHT] 10h - 14/09/2018 : Ra mắt máy chủ S456 HOLDEM
Chơi ngay