Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc19/01 10hS328 - Billy
 • Phong Bạo19/01 09hS9 - Thần Ma 9
 • Naruto18/01 10hS0016.Naruto
 • Naruto13/01 10hS0015.Naruto
 • Hải Tặc12/01 10hS326 - Bon Chari
 • Phong Bạo12/01 09hS8 - Thần Ma 8
 • Naruto08/01 10hS0014.Naruto
 • Hải Tặc05/01 10hS324 - Wave
 • Phong Bạo05/01 09hS7 - Thần Ma 7
 • Hải Tặc30/12 10hS322 - Motobaro

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 20/12/2016 S3 - Thần Ma 3
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S3 - Thần Ma 3
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 19/12/2016 S0011.Naruto
[Naruto] Ngày 19/12/2016 mở server mới S0011.Naruto
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 17/12/2016 S2 - Thần Ma 2
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S2 - Thần Ma 2
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 15/12/2016 S1 - Thần Ma
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S1 - Thần Ma 1
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 14/12/2016 S0010.Naruto
[Naruto] Ngày 14/12/2016 mở server mới S0010.Naruto
Chơi ngay