Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/10 10hS0014.KAKASHI
 • Hải Tặc19/10 10hS461.MOUSEMAN
 • Naruto15/10 10hS0013.KAKASHI
 • Hải Tặc12/10 10hS460.BATMAN
 • Naruto10/10 10hS0012.KAKASHI
 • Hải Tặc05/10 10hS459.HIHIMARU
 • Hải Tặc28/09 10hS458.GINRUMMY
 • Naruto25/09 10hS0011.KAKASHI
 • Hải Tặc21/09 10hS457.SPEED
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 21/08/2018 S0006.KAKASHI
[NRT] 10h - 21/08/2018 : Khai mở máy chủ S0006 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/08/2018 S452.COMPO
[VHT] 10h - 17/08/2018 : Ra mắt máy chủ S452 COMPO
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 16/08/2018 S0005.KAKASHI
[NRT] 10h - 16/08/2018 : Khai mở máy chủ S0005 KAKASHI
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 11/08/2018 S0004.KAKASHI
[NRT] 10h - 11/08/2018 : Khai mở máy chủ S0004 KAKASHI
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 10/08/2018 S451.KATO
[VHT] 10h - 10/08/2018 : Ra mắt máy chủ S451 KATO
Chơi ngay