Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto24/03 22hS0009 - HINATA
 • Hải Tặc22/03 10hS428 - MONTDOR
 • Naruto19/03 10hS0008 - HINATA
 • Hải Tặc11/03 10hS426 - CADENZA
 • Naruto09/03 10hS0007 - HINATA
 • Naruto28/02 10hS0006 - Hinata
 • Hải Tặc25/02 10hS424 - Pudding
 • Hải Tặc09/02 10hS422 - Flampe
 • Naruto07/02 10hS0005 - Hinata
 • Naruto02/02 10hS0004.Hinata

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 16/12/2017 S406 -Tama Tama
Hoạt đồng tuần 1 Tháng 3( cập nhật)
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 09/12/2017 S0026.Sakura
[Naruto]10h ngày 09/12 : Ra mắt máy chủ S0026.Sakura
Chơi ngay
10:00:00 08/12/2017 E15 - Lưu Bị
[Tam Quốc Quần Hùng] 10h00 ngày 08/12 Ra mắt máy chủ E15 - Lưu Bị
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/12/2017 S404 - Pamu Pamu
[Vua Hải Tặc]10h ngày 26/11: Ra mắt máy chủ S404 - Pamu Pamu
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 04/12/2017 S0025.Sakura
[Naruto]10h ngày 04/12 : Ra mắt máy chủ S0025.Sakura
Chơi ngay