Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto22/02 10hS02.Tsunade Hot
 • Naruto17/02 10hS01.Tsunade Hot
 • Hải Tặc15/02 10hS476.Denjiro
 • Hải Tặc31/01 11hS475.Kawamatsu
 • Naruto28/01 10hS06.CHINO
 • Hải Tặc25/01 10hS474.Kiku
 • Naruto23/01 10hS05.CHINO
 • Naruto18/01 10hS04.CHINO
 • Hải Tặc17/01 10hS473.Raizo
 • Naruto13/01 10hS03.CHINO

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
09:00:00 11/11/2016 S2 - Phong Bạo 2
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S2 - Phong Bạo 2
Chơi ngay
11:00:00 09/11/2016 S1 - Phong Bạo 1
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S1 - Phong Bạo 1
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 09/11/2016 S0004.Naruto
[Naruto] Ngày 09/11/2016 mở server mới S0004.Naruto
Chơi ngay
09:00:00 06/11/2016 S18- Truyền Thuyết 18
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S18 - Truyền Thuyết 18
Chơi ngay
09:00:00 05/11/2016 S17 - Truyền Thuyết 17
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S17 - Truyền Thuyết 17
Chơi ngay