Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/05 22hS03.Jugo Tiên Nhân
 • Naruto12/05 10hS02.Jugo Tiên Nhân
 • Hải Tặc07/05 10hS588.De-Chat
 • Naruto01/05 10hS01.Jugo Tiên Nhân
 • Hải Tặc30/04 10hS587.Anglais
 • Naruto27/04 10hS05.Tayuya
 • Hải Tặc23/04 10hS586.Nougat
 • Naruto22/04 10hS04.Tayuya
 • Naruto17/04 10hS03.Tayuya
 • Hải Tặc16/04 10hS585.Fuyumeg

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Tên codeĐiều kiện nhận codeNgày nhận code
Tân thủ NarutoMỗi tài khoản đều có thể nhận được code 1 lần18/02/2015