Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc25/09 10hS557.Senor Pink
 • Naruto24/09 10hS06.Guren
 • Naruto19/09 10hS05.Guren
 • Hải Tặc18/09 10hS556.Chadros Higelyges
 • Naruto14/09 22hS04.Guren
 • Naruto12/09 10hS03.Guren
 • Hải Tặc11/09 10hS555.Gambia
 • Naruto09/09 10hS02.Guren
 • Naruto04/09 10hS01.Guren
 • Hải Tặc04/09 10hS554.Roshio

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 25/09/2020 S557.Senor Pink
[VHT] 10h - 25.09 : Ra mắt máy chủ S557.Senor Pink
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 24/09/2020 S06.Guren
[NRT] 10h- 24.09.2020: Khai mở máy chủ S06.Guren
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 19/09/2020 S05.Guren
[NRT] 10h- 19.09.2020: Khai mở máy chủ S05.Guren
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 18/09/2020 S556.Chadros Higelyges
[VHT] 10h - 18.09 : Ra mắt máy chủ S556.Chadros Higelyges
Chơi ngay
Naruto 22:00:00 14/09/2020 S04.Guren
[NRT] 10h- 14.09.2020: Khai mở máy chủ S04.Guren
Chơi ngay