Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto22/02 10hS02.Tsunade Hot
 • Naruto17/02 10hS01.Tsunade Hot
 • Hải Tặc15/02 10hS476.Denjiro
 • Hải Tặc31/01 11hS475.Kawamatsu
 • Naruto28/01 10hS06.CHINO
 • Hải Tặc25/01 10hS474.Kiku
 • Naruto23/01 10hS05.CHINO
 • Naruto18/01 10hS04.CHINO
 • Hải Tặc17/01 10hS473.Raizo
 • Naruto13/01 10hS03.CHINO

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 22/02/2019 S02.Tsunade Hot
[NRT] 10h - 22/02/2019 : Khai mở máy chủ S02.Tsunade Hot
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 17/02/2019 S01.Tsunade Hot
[NRT] 10h - 17/02/2019 : Khai mở máy chủ S01.Tsunade Hot
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 15/02/2019 S476.Denjiro
[VHT] 10h - 15/02/2019 : Ra mắt máy chủ S476 Denjiro
Chơi ngay
Hải Tặc 11:00:00 31/01/2019 S475.Kawamatsu
[VHT] 11h - 31/01/2019 : Ra mắt máy chủ S475 Kawamatsu
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 28/01/2019 S06.CHINO
[NRT] 10h - 28/01/2019 : Khai mở máy chủ S06 CHINO
Chơi ngay