Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc17/07 10hS547.Kobe
 • Naruto16/07 10hS03.Orochimaru- Kabuto
 • Naruto11/07 10hS02.Orochimaru- Kabuto
 • Hải Tặc10/07 10hS546.Kumagoro
 • Naruto06/07 10hS01.Orochimaru- Kabuto
 • Hải Tặc26/06 10hS544.Minatomo
 • Naruto26/06 10hS04.Hiruko
 • Hải Tặc19/06 10hS543.Mima warigumi
 • Naruto16/06 10hS03.Hiruko
 • Hải Tặc12/06 10hS542.Aisa

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/07/2020 S547.Kobe
[VHT] 10h - 17.07 : Ra mắt máy chủ S547.Kobe
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 16/07/2020 S03.Orochimaru- Kabuto
[NRT] 10h- 16.07.2020: Khai mở máy chủ S03.Orochimaru- Kabuto
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 11/07/2020 S02.Orochimaru- Kabuto
[NRT] 10h- 11.07.2020: Khai mở máy chủ S02.Orochimaru- Kabuto
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 10/07/2020 S546.Kumagoro
[VHT]10h - 10.07: Ra mắt máy chủ S546.Kumagoro
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 06/07/2020 S01.Orochimaru- Kabuto
[NRT]10h- 06.07.2020: Khai mở máy chủ S01.Orochimaru- Kabuto
Chơi ngay