Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc07/07 10hS699.Oli
 • Hải Tặc30/06 10hS698.Stussy
 • Hải Tặc23/06 10hS697.Gismonda
 • Hải Tặc16/06 10hS696.Giuse
 • Hải Tặc09/06 10hS695.Guernica
 • Hải Tặc02/06 10hS694.Izo
 • Hải Tặc26/05 10hS693.Fossa
 • Hải Tặc19/05 10hS692.Speed Jiru
 • Hải Tặc12/05 10hS691.Haruta
 • Hải Tặc05/05 10hS690.Kingdew

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 14/07/2023 S700.Gerotini
[VHT] 10h - 14.07: Ra mắt máy chủ S700.Gerotini
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/07/2023 S699.Oli
[VHT] 10h - 07.07: Ra mắt máy chủ S699.Oli
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 30/06/2023 S698.Stussy
[VHT] 10h - 30.06: Ra mắt máy chủ S698.Stussy
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 23/06/2023 S697.Gismonda
[VHT] 10h - 23.06: Ra mắt máy chủ S697.Gismonda
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 16/06/2023 S696.Giuse
[VHT] 10h - 16.06: Ra mắt máy chủ S696.Giuse
Chơi ngay