Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc22/03 10hS428 - MONTDOR
 • Naruto19/03 10hS0008 - HINATA
 • Hải Tặc11/03 10hS426 - CADENZA
 • Naruto09/03 10hS0007 - HINATA
 • Naruto28/02 10hS0006 - Hinata
 • Hải Tặc25/02 10hS424 - Pudding
 • Hải Tặc09/02 10hS422 - Flampe
 • Naruto07/02 10hS0005 - Hinata
 • Naruto02/02 10hS0004.Hinata
 • Hải Tặc02/02 10hS420.Brulee

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Phiên bản cập nhật ngày 30/8

16:03:46 29/08/2017

Thân chào các bạn!

Trong cuối tháng 8 sản phẩm Truyền Thuyết Phong Bạo sẽ cập nhật phiên bản mới như sau:

 1. Tầm Bảo:
  Thời gian:  ngày 30.08.2017 –  ngày 26.09.2017
 2. Shop đổi thần kỳ:
  Thời gian: 
  ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017
 3. Mục tiêu Thần Ấn Thần Binh
  Thời gian: ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017
 4. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Thời không:
  Thời gian: ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017
 5. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Hỗn Độn:
  Thời gian: 
  ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017
 6. Mục tiêu đá:
  Thời gian: ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017
 7. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Chiến hồn:
  Thời gian: ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017
 8. Mục tiêu Thần tích Thần Binh:
  Thời gian: ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017
 9. Quà Online:
  Thời gian: ngày 30.08.2017 –  ngày 27.09.2017

Chi tiết các hoạt động trong phiên bản mới mời các bạn xem tại đây.

Kính bút.