Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc22/03 10hS428 - MONTDOR
 • Naruto19/03 10hS0008 - HINATA
 • Hải Tặc11/03 10hS426 - CADENZA
 • Naruto09/03 10hS0007 - HINATA
 • Naruto28/02 10hS0006 - Hinata
 • Hải Tặc25/02 10hS424 - Pudding
 • Hải Tặc09/02 10hS422 - Flampe
 • Naruto07/02 10hS0005 - Hinata
 • Naruto02/02 10hS0004.Hinata
 • Hải Tặc02/02 10hS420.Brulee

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Chuỗi hoạt động tháng 05

09:09:45 24/05/2017

Thân chào các hiệp sĩ!

Chuỗi sự kiện tháng 5 diễn ra như sau:

 1. Cây Rung Tiền:
  Thời gian: 24/05/2017 - 06/06/2017
 2. Shop đổi: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 07/06/2017
 3. Mục tiêu Thần Ấn Hồn Thú: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 4. Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Titan: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 5. Tẩy Luyện: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 6. Nạp 7 ngày: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 7. Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Chiến Đấu: 
  Thời gian: 
  31/05/2017 - 06/06/2017   
 8. Mục tiêu tịnh hóa Thần Tích Cánh: 
  Thời gian: 
  31/05/2017 - 06/06/2017
 9. Mục tiêu Thần Ấn Pet: 
  Thời gian: 
  31/05/2017 - 06/06/2017
 10. Lì Xì Toàn SV: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 06/06/2017

Chi tiết chuỗi sự kiện tháng 5 mời các hiệp sĩ xem tại đây.

Kính bút.