Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto12/06 10hS0019 - Hinata
 • Hải Tặc08/06 10hS444 - Napoleon
 • Naruto28/05 10hS0018- HINATA
 • Hải Tặc25/05 10hS443 - Noisette
 • Naruto23/05 10hS0017 - HINATA
 • Naruto19/05 10hS0016 - HINATA
 • Hải Tặc16/05 10hS442 - MOBILE
 • Hải Tặc10/05 10hS441 - Tablet
 • Naruto08/05 10hS0015 - HINATA
 • Hải Tặc03/05 10hS440 - Saintmarc

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Chuỗi hoạt động tháng 05

09:09:45 24/05/2017

Thân chào các hiệp sĩ!

Chuỗi sự kiện tháng 5 diễn ra như sau:

 1. Cây Rung Tiền:
  Thời gian: 24/05/2017 - 06/06/2017
 2. Shop đổi: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 07/06/2017
 3. Mục tiêu Thần Ấn Hồn Thú: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 4. Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Titan: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 5. Tẩy Luyện: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 6. Nạp 7 ngày: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 30/05/2017
 7. Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Chiến Đấu: 
  Thời gian: 
  31/05/2017 - 06/06/2017   
 8. Mục tiêu tịnh hóa Thần Tích Cánh: 
  Thời gian: 
  31/05/2017 - 06/06/2017
 9. Mục tiêu Thần Ấn Pet: 
  Thời gian: 
  31/05/2017 - 06/06/2017
 10. Lì Xì Toàn SV: 
  Thời gian: 
  24/05/2017 - 06/06/2017

Chi tiết chuỗi sự kiện tháng 5 mời các hiệp sĩ xem tại đây.

Kính bút.