Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto11/07 10hS02.Orochimaru- Kabuto
 • Hải Tặc10/07 10hS546.Kumagoro
 • Naruto06/07 10hS01.Orochimaru- Kabuto
 • Hải Tặc26/06 10hS544.Minatomo
 • Naruto26/06 10hS04.Hiruko
 • Hải Tặc19/06 10hS543.Mima warigumi
 • Naruto16/06 10hS03.Hiruko
 • Hải Tặc12/06 10hS542.Aisa
 • Naruto06/06 10hS02.Hiruko
 • Hải Tặc05/06 10hS541.Ninjin

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »