Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto10/08 10hS02.Mui
 • Hải Tặc07/08 10hS550.Yamato
 • Naruto05/08 10hS01.Mui
 • Hải Tặc31/07 10hS549.Tokijiro
 • Naruto26/07 10hS04.Orochimaru- Kabuto
 • Hải Tặc24/07 10hS548.Kisegawa
 • Hải Tặc17/07 10hS547.Kobe
 • Naruto16/07 10hS03.Orochimaru- Kabuto
 • Naruto11/07 10hS02.Orochimaru- Kabuto
 • Hải Tặc10/07 10hS546.Kumagoro

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »