568Play.vn

Lịch mở server

Game Ngày Server
Hải Tặc 10h 14/07 S700.Gerotini
Hải Tặc 10h 07/07 S699.Oli
Hải Tặc 10h 30/06 S698.Stussy
Hải Tặc 10h 23/06 S697.Gismonda
Hải Tặc 10h 16/06 S696.Giuse
Hải Tặc 10h 09/06 S695.Guernica
Hải Tặc 10h 02/06 S694.Izo
Hải Tặc 10h 26/05 S693.Fossa
Hải Tặc 10h 19/05 S692.Speed Jiru
Hải Tặc 10h 12/05 S691.Haruta
Hải Tặc 10h 05/05 S690.Kingdew
Hải Tặc 10h 28/04 S689.Curiel
Hải Tặc 10h 14/07 S700.Gerotini
Hải Tặc 10h 07/07 S699.Oli
Hải Tặc 10h 30/06 S698.Stussy
Hải Tặc 10h 23/06 S697.Gismonda
Hải Tặc 10h 16/06 S696.Giuse
Hải Tặc 10h 09/06 S695.Guernica
Hải Tặc 10h 02/06 S694.Izo
Hải Tặc 10h 26/05 S693.Fossa
Hải Tặc 10h 19/05 S692.Speed Jiru
Hải Tặc 10h 12/05 S691.Haruta
Hải Tặc 10h 05/05 S690.Kingdew
Hải Tặc 10h 28/04 S689.Curiel
Naruto 10h 11/02 S01.Pain-Chikushodo
Naruto 10h 13/12 S01.Chojuro
Naruto 17h 08/09 S01.Utakata Lục Vĩ
Naruto 10h 15/08 S01. Kurotsuchi
Naruto 10h 16/07 S01. Uzumaki Mito
Naruto 10h 16/06 S02. Kawaki
Naruto 10h 06/06 S01. Kawaki
Naruto 10h 22/05 S04. Hidan Tà Thần
Naruto 10h 17/05 S03. Hidan Tà Thần
Naruto 10h 12/05 S02. Hidan Tà Thần
Naruto 10h 07/05 S01. Hidan Tà Thần
Naruto 09h 22/04 S04. Kakuzu Thổ