Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/01 10hS04.Roshi Tứ Vĩ
 • Hải Tặc15/01 10hS573.Decallizos
 • Naruto12/01 10hS03.Roshi Tứ Vĩ
 • Hải Tặc08/01 10hS572.Laurin
 • Naruto07/01 10hS02.Roshi Tứ Vĩ
 • Naruto02/01 10hS01.Roshi Tứ Vĩ
 • Hải Tặc01/01 10hS571.Bavarois
 • Naruto28/12 10hS06.Pain-Jigokudo
 • Hải Tặc25/12 10hS570.Dacquoise
 • Naruto23/12 10hS05.Pain-Jigokudo

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 20/11/2020 S565.Zuccotto
[VHT] 10h - 20.11 : Ra mắt máy chủ S565.Zuccotto
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 18/11/2020 S04.Gaara Nhất Vĩ
[NRT] 10h-18.11.2020: Khai mở máy chủ S04.Gaara Nhất Vĩ
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 13/11/2020 S03.Gaara Nhất Vĩ
[NRT] 10h-13.11.2020: Khai mở máy chủ S03.Gaara Nhất Vĩ
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 13/11/2020 S564.Moscato
[VHT] 10h - 13.11 : Ra mắt máy chủ S564.Moscato
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 08/11/2020 S02.Gaara Nhất Vĩ
[NRT] 10h-08.11.2020: Khai mở máy chủ S02.Gaara Nhất Vĩ
Chơi ngay