Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc25/09 10hS557.Senor Pink
 • Naruto24/09 10hS06.Guren
 • Naruto19/09 10hS05.Guren
 • Hải Tặc18/09 10hS556.Chadros Higelyges
 • Naruto14/09 22hS04.Guren
 • Naruto12/09 10hS03.Guren
 • Hải Tặc11/09 10hS555.Gambia
 • Naruto09/09 10hS02.Guren
 • Naruto04/09 10hS01.Guren
 • Hải Tặc04/09 10hS554.Roshio

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 26/07/2020 S04.Orochimaru- Kabuto
[NRT] 10h- 26.07.2020: Khai mở máy chủ S04.Orochimaru- Kabuto
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 24/07/2020 S548.Kisegawa
[VHT] 10h - 24.07 : Ra mắt máy chủ S548.Kisegawa
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/07/2020 S547.Kobe
[VHT] 10h - 17.07 : Ra mắt máy chủ S547.Kobe
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 16/07/2020 S03.Orochimaru- Kabuto
[NRT] 10h- 16.07.2020: Khai mở máy chủ S03.Orochimaru- Kabuto
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 11/07/2020 S02.Orochimaru- Kabuto
[NRT] 10h- 11.07.2020: Khai mở máy chủ S02.Orochimaru- Kabuto
Chơi ngay