Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto28/05 10hS06.Ay-Bee
 • Hải Tặc24/05 10hS489.Sicilian
 • Naruto23/05 10hS05.Ay-Bee
 • Naruto18/05 10hS04.Ay-Bee
 • Hải Tặc17/05 10hS488.Sadaijin
 • Naruto13/05 10hS03.Ay-Bee
 • Hải Tặc10/05 10hS487.Buckin
 • Naruto08/05 10hS02.Ay-Bee
 • Naruto03/05 10hS01.Ay-Bee
 • Naruto26/04 10hS06.Chiriku

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 28/03/2019 S482.Komurasaki
[VHT] 10h - 28/03/2019 : Ra mắt máy chủ S482 Komurasaki
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 24/03/2019 S05.Obito-Zetsu
[NRT] 10h - 24/03/2019 : Khai mở máy chủ S05.Obito-Zetsu
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 22/03/2019 S481.Toko
[VHT] 10h - 22/03/2019 : Ra mắt máy chủ S481 Toko
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 19/03/2019 S04.Obito-Zetsu
[NRT] 10h - 19/03/2019 : Khai mở máy chủ S04.Obito-Zetsu
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 15/03/2019 S480.Suka
[VHT] 10h - 15/03/2019 : Ra mắt máy chủ S480 Suka
Chơi ngay