Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto19/03 10hS04.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc15/03 10hS480.Suka
 • Naruto14/03 10hS03.Obito-Zetsu
 • Naruto09/03 10hS02.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc08/03 10hS479.Kuni
 • Naruto04/03 10hS01.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc01/03 10hS478 Kyoshiro
 • Naruto27/02 10hS03.Tsunade Hot
 • Naruto22/02 10hS02.Tsunade Hot
 • Naruto17/02 10hS01.Tsunade Hot

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 18/01/2019 S04.CHINO
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/01/2019 S473.Raizo
[VHT] 10h - 17/01/2019 : Ra mắt máy chủ S473 Raizo
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 13/01/2019 S03.CHINO
[NRT] 10h - 13/01/2019 : Khai mở máy chủ S03 CHINO
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 11/01/2019 S472.Kinemon
[VHT] 10h - 11/01/2019 : Ra mắt máy chủ S472 Kinemon
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 08/01/2019 S02.CHINO
[NRT] 10h - 08/01/2019 : Khai mở máy chủ S02 CHINO
Chơi ngay