Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto12/07 10hS03.Tử Môn Gai
 • Hải Tặc11/07 10hS496.Anana
 • Naruto07/07 10hS02.Tử Môn Gai
 • Hải Tặc05/07 10hS495.Avelon
 • Naruto02/07 10hS01.Tử Môn Gai
 • Hải Tặc28/06 10hS494.Gazelleman
 • Naruto27/06 10hS06.Momoshiki
 • Naruto22/06 10hS05.Momoshiki
 • Hải Tặc21/06 10hS493.Penguin
 • Naruto17/06 10hS04.Momoshiki

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 31/05/2019 S490.Jimmy myers
[VHT] 10h - 31/05 : Ra mắt máy chủ S490 Jimmy myers
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 28/05/2019 S06.Ay-Bee
[NRT] 10h - 28/05/2019 : Khai mở máy chủ S06.Ay-Bee
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 24/05/2019 S489.Sicilian
[VHT] 10h - 24/05 : Ra mắt máy chủ S489 Sicilian
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 23/05/2019 S05.Ay-Bee
[NRT] 10h - 23/05/2019 : Khai mở máy chủ S05.Ay-Bee
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 18/05/2019 S04.Ay-Bee
[NRT] 10h - 18/05/2019 : Khai mở máy chủ S04.Ay-Bee
Chơi ngay