Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto28/05 10hS06.Ay-Bee
 • Hải Tặc24/05 10hS489.Sicilian
 • Naruto23/05 10hS05.Ay-Bee
 • Naruto18/05 10hS04.Ay-Bee
 • Hải Tặc17/05 10hS488.Sadaijin
 • Naruto13/05 10hS03.Ay-Bee
 • Hải Tặc10/05 10hS487.Buckin
 • Naruto08/05 10hS02.Ay-Bee
 • Naruto03/05 10hS01.Ay-Bee
 • Naruto26/04 10hS06.Chiriku

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 12/04/2019 S484.Kamazo
[VHT] 10h - 12/04/2019 : Ra mắt máy chủ S484 Kamazo
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 08/04/2019 S02.Chiriku
[NRT]10h - 08/04/2019 : Khai mở máy chủ S02.Chiriku
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 05/04/2019 S483.Page One
[VHT] 10h - 05/04/2019 : Ra mắt máy chủ S483 Page One
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 03/04/2019 S01.Chiriku
[NRT] 10h - 03/04/2019 : Khai mở máy chủ S01.Chiriku
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 29/03/2019 S06.Obito-Zetsu
[NRT] 10h - 29/03/2019 : Khai mở máy chủ S06.Obito-Zetsu
Chơi ngay