Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc07/07 10hS699.Oli
 • Hải Tặc30/06 10hS698.Stussy
 • Hải Tặc23/06 10hS697.Gismonda
 • Hải Tặc16/06 10hS696.Giuse
 • Hải Tặc09/06 10hS695.Guernica
 • Hải Tặc02/06 10hS694.Izo
 • Hải Tặc26/05 10hS693.Fossa
 • Hải Tặc19/05 10hS692.Speed Jiru
 • Hải Tặc12/05 10hS691.Haruta
 • Hải Tặc05/05 10hS690.Kingdew

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/03/2023 S683.Jozu
[VHT] 10h - 17.03: Ra mắt máy chủ S683.Jozu
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 10/03/2023 S682.RockStar
[VHT] 10h - 10.03: Ra mắt máy chủ S682.RockStar
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 03/03/2023 S681.Howling Gab
[VHT] 10h - 03.03: Ra mắt máy chủ S681.Howling Gab
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 24/02/2023 S680.Monster
[VHT] 10h - 24.02: Ra mắt máy chủ S680.Monster
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/02/2023 S679.Bonk Punch
[VHT] 10h - 17.02: Ra mắt máy chủ S679.Bonk Punch
Chơi ngay