Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/05 10hS03. Hidan Tà Thần
 • Hải Tặc13/05 10hS640.Daisy
 • Naruto12/05 10hS02. Hidan Tà Thần
 • Naruto07/05 10hS01. Hidan Tà Thần
 • Hải Tặc06/05 10hS639.Pansy
 • Hải Tặc29/04 10hS638.Blue Fan
 • Hải Tặc22/04 10hS637.Marguerite
 • Naruto22/04 09hS04. Kakuzu Thổ
 • Naruto17/04 10hS03. Kakuzu Thổ
 • Hải Tặc15/04 10hS636.Belladonna

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 23/03/2022 S03. Kakuzu Phong
[NRT] 10h- 23.03.2022: Khai mở máy chủ S03. Kakuzu Phong
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 18/03/2022 S632.MAX Marks
[VHT] 10h - 18.03: Ra mắt máy chủ S632.MAX Marks
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 18/03/2022 S02. Kakuzu Phong
[NRT] 10h- 18.03.2022: Khai mở máy chủ S02. Kakuzu Phong
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 11/03/2022 S631.Colonel Mugren
[VHT] 10h - 11.03: Ra mắt máy chủ S631.Colonel Mugren
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 08/03/2022 S01. Kakuzu Phong
[NRT] 10h- 08.03.2022: Khai mở máy chủ S01. Kakuzu Phong
Chơi ngay