Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc25/09 10hS557.Senor Pink
 • Naruto24/09 10hS06.Guren
 • Naruto19/09 10hS05.Guren
 • Hải Tặc18/09 10hS556.Chadros Higelyges
 • Naruto14/09 22hS04.Guren
 • Naruto12/09 10hS03.Guren
 • Hải Tặc11/09 10hS555.Gambia
 • Naruto09/09 10hS02.Guren
 • Naruto04/09 10hS01.Guren
 • Hải Tặc04/09 10hS554.Roshio

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 14/08/2020 S551.Uruti
[VHT] 10h - 14.08 : Ra mắt máy chủ S551.Uruti
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 10/08/2020 S02.Mui
[NRT] 10h- 10.08.2020: Khai mở máy chủ S02.Mui
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/08/2020 S550.Yamato
[VHT] 10h - 07.08 : Ra mắt máy chủ S550.Yamato
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 05/08/2020 S01.Mui
[NRT] 10h- 05.08.2020: Khai mở máy chủ S01.Mui
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 31/07/2020 S549.Tokijiro
[VHT] 10h - 31.07 : Ra mắt máy chủ S549.Tokijiro
Chơi ngay