Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc07/07 10hS699.Oli
 • Hải Tặc30/06 10hS698.Stussy
 • Hải Tặc23/06 10hS697.Gismonda
 • Hải Tặc16/06 10hS696.Giuse
 • Hải Tặc09/06 10hS695.Guernica
 • Hải Tặc02/06 10hS694.Izo
 • Hải Tặc26/05 10hS693.Fossa
 • Hải Tặc19/05 10hS692.Speed Jiru
 • Hải Tặc12/05 10hS691.Haruta
 • Hải Tặc05/05 10hS690.Kingdew

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 05/05/2023 S690.Kingdew
[VHT] 10h - 05.05: Ra mắt máy chủ S690.Kingdew
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 28/04/2023 S689.Curiel
[VHT] 10h - 28.04: Ra mắt máy chủ S689.Curiel
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 14/04/2023 S687.Namur
[VHT] 10h - 14.04: Ra mắt máy chủ S687.Namur
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/04/2023 S686.Rakuyo
[VHT] 10h - 07.04: Ra mắt máy chủ S686.Rakuyo
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 24/03/2023 S684.Thatch
[VHT] 10h - 24.03: Ra mắt máy chủ S684.Thatch
Chơi ngay