Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto28/05 10hS06.Ay-Bee
 • Hải Tặc24/05 10hS489.Sicilian
 • Naruto23/05 10hS05.Ay-Bee
 • Naruto18/05 10hS04.Ay-Bee
 • Hải Tặc17/05 10hS488.Sadaijin
 • Naruto13/05 10hS03.Ay-Bee
 • Hải Tặc10/05 10hS487.Buckin
 • Naruto08/05 10hS02.Ay-Bee
 • Naruto03/05 10hS01.Ay-Bee
 • Naruto26/04 10hS06.Chiriku

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 25/04/2019 S486.Bananuki
[VHT] 10h - 25/04 : Ra mắt máy chủ S486 Bananuki
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 23/04/2019 S05.Chiriku
[NRT] 10h - 23/04/2019 : Khai mở máy chủ S05.Chiriku
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 19/04/2019 S485.Hyogoro
[VHT] 10h - 19/04 : Ra mắt máy chủ S485 Hyogoro
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 18/04/2019 S04.Chiriku
[NRT] 10h - 18/04/2019 : Khai mở máy chủ S04.Chiriku
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 13/04/2019 S03.Chiriku
[NRT] 10h - 13/04/2019 : Khai mở máy chủ S03.Chiriku
Chơi ngay