Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc25/09 10hS557.Senor Pink
 • Naruto24/09 10hS06.Guren
 • Naruto19/09 10hS05.Guren
 • Hải Tặc18/09 10hS556.Chadros Higelyges
 • Naruto14/09 22hS04.Guren
 • Naruto12/09 10hS03.Guren
 • Hải Tặc11/09 10hS555.Gambia
 • Naruto09/09 10hS02.Guren
 • Naruto04/09 10hS01.Guren
 • Hải Tặc04/09 10hS554.Roshio

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 28/08/2020 S553.Sasaki
[VHT] 10h - 28.08 : Ra mắt máy chủ S553.Sasaki
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 25/08/2020 S05.Mui
[NRT] 10h- 25.08.2020: Khai mở máy chủ S05.Mui
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 21/08/2020 S552.Black Maria
[VHT] 10h - 21.08 : Ra mắt máy chủ S552.Black Maria
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 20/08/2020 S04.Mui
[NRT] 10h- 20.08.2020: Khai mở máy chủ S04.Mui
Chơi ngay
Naruto 22:00:00 15/08/2020 S03.Mui
[NRT] 10h- 15.08.2020: Khai mở máy chủ S03.Mui
Chơi ngay