Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto19/03 10hS04.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc15/03 10hS480.Suka
 • Naruto14/03 10hS03.Obito-Zetsu
 • Naruto09/03 10hS02.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc08/03 10hS479.Kuni
 • Naruto04/03 10hS01.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc01/03 10hS478 Kyoshiro
 • Naruto27/02 10hS03.Tsunade Hot
 • Naruto22/02 10hS02.Tsunade Hot
 • Naruto17/02 10hS01.Tsunade Hot

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 15/02/2019 S476.Denjiro
[VHT] 10h - 15/02/2019 : Ra mắt máy chủ S476 Denjiro
Chơi ngay
Hải Tặc 11:00:00 31/01/2019 S475.Kawamatsu
[VHT] 11h - 31/01/2019 : Ra mắt máy chủ S475 Kawamatsu
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 28/01/2019 S06.CHINO
[NRT] 10h - 28/01/2019 : Khai mở máy chủ S06 CHINO
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 25/01/2019 S474.Kiku
[VHT] 10h - 25/01/2019 : Ra mắt máy chủ S474 Kiku
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 23/01/2019 S05.CHINO
[NRT] 10h - 23/01/2019 : Khai mở máy chủ S05 CHINO
Chơi ngay