Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/04 10hS03.Tayuya
 • Hải Tặc16/04 10hS585.Fuyumeg
 • Naruto12/04 10hS02.Tayuya
 • Hải Tặc09/04 10hS584.Harumeg
 • Hải Tặc02/04 10hS583.Allmeg
 • Naruto02/04 10hS01.Tayuya
 • Naruto28/03 10hS06.Shion
 • Hải Tặc26/03 10hS582 Akimeg
 • Naruto23/03 10hS05.Shion
 • Hải Tặc19/03 10hS581.Nutmeg

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 02/04/2021 S01.Tayuya
[NRT] 10h- 02.04.2021: Khai mở máy chủ S01.Tayuya
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 28/03/2021 S06.Shion
[VHT] 10h - 26.03: Ra mắt máy chủ S582 Akimeg
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 26/03/2021 S582 Akimeg
[VHT] 10h - 26.03: Ra mắt máy chủ S582 Akimeg
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 23/03/2021 S05.Shion
[NRT] 10h- 23.03.2021: Khai mở máy chủ S05.Shion
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 19/03/2021 S581.Nutmeg
[VHT] 10h - 19.03: Ra mắt máy chủ S581 Nutmeg
Chơi ngay