Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc25/09 10hS557.Senor Pink
 • Naruto24/09 10hS06.Guren
 • Naruto19/09 10hS05.Guren
 • Hải Tặc18/09 10hS556.Chadros Higelyges
 • Naruto14/09 22hS04.Guren
 • Naruto12/09 10hS03.Guren
 • Hải Tặc11/09 10hS555.Gambia
 • Naruto09/09 10hS02.Guren
 • Naruto04/09 10hS01.Guren
 • Hải Tặc04/09 10hS554.Roshio

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 12/09/2020 S03.Guren
[NRT] 10h- 12.09.2020: Khai mở máy chủ S03.Guren
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 11/09/2020 S555.Gambia
[VHT] 10h - 11.09 : Ra mắt máy chủ S555.Gambia
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 09/09/2020 S02.Guren
[NRT] 10h- 09.09.2020: Khai mở máy chủ S02.Guren
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 04/09/2020 S01.Guren
[NRT] 10h- 04.01.2020: Khai mở máy chủ S01.Guren
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 04/09/2020 S554.Roshio
[VHT] 10h - 04.09 : Ra mắt máy chủ S554.Roshio
Chơi ngay