Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc07/07 10hS699.Oli
 • Hải Tặc30/06 10hS698.Stussy
 • Hải Tặc23/06 10hS697.Gismonda
 • Hải Tặc16/06 10hS696.Giuse
 • Hải Tặc09/06 10hS695.Guernica
 • Hải Tặc02/06 10hS694.Izo
 • Hải Tặc26/05 10hS693.Fossa
 • Hải Tặc19/05 10hS692.Speed Jiru
 • Hải Tặc12/05 10hS691.Haruta
 • Hải Tặc05/05 10hS690.Kingdew

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 09/06/2023 S695.Guernica
[VHT] 10h - 09.06: Ra mắt máy chủ S695.Guernica
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 02/06/2023 S694.Izo
[VHT] 10h - 02.06: Ra mắt máy chủ S694.Izo
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 26/05/2023 S693.Fossa
[VHT] 10h - 26.05: Ra mắt máy chủ S693.Fossa
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 19/05/2023 S692.Speed Jiru
[VHT] 10h - 19.05: Ra mắt máy chủ S692.Speed Jiru
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 12/05/2023 S691.Haruta
[VHT] 10h - 12.05: Ra mắt máy chủ S691.Haruta
Chơi ngay