Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/05 10hS03. Hidan Tà Thần
 • Hải Tặc13/05 10hS640.Daisy
 • Naruto12/05 10hS02. Hidan Tà Thần
 • Naruto07/05 10hS01. Hidan Tà Thần
 • Hải Tặc06/05 10hS639.Pansy
 • Hải Tặc29/04 10hS638.Blue Fan
 • Hải Tặc22/04 10hS637.Marguerite
 • Naruto22/04 09hS04. Kakuzu Thổ
 • Naruto17/04 10hS03. Kakuzu Thổ
 • Hải Tặc15/04 10hS636.Belladonna

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 29/04/2022 S638.Blue Fan
[VHT] 10h - 29.04: Ra mắt máy chủ S638.Blue Fan
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 22/04/2022 S637.Marguerite
[VHT] 10h - 22.04: Ra mắt máy chủ S637.Marguerite
Chơi ngay
Naruto 09:10:00 22/04/2022 S04. Kakuzu Thổ
[NRT] 10h- 22.04.2022: Khai mở máy chủ S04. Kakuzu Thổ
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 17/04/2022 S03. Kakuzu Thổ
[NRT] 10h- 17.04.2022: Khai mở máy chủ S03. Kakuzu Thổ
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 15/04/2022 S636.Belladonna
[VHT] 10h - 22.04: Ra mắt máy chủ S637.Marguerite
Chơi ngay