Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto19/03 10hS04.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc15/03 10hS480.Suka
 • Naruto14/03 10hS03.Obito-Zetsu
 • Naruto09/03 10hS02.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc08/03 10hS479.Kuni
 • Naruto04/03 10hS01.Obito-Zetsu
 • Hải Tặc01/03 10hS478 Kyoshiro
 • Naruto27/02 10hS03.Tsunade Hot
 • Naruto22/02 10hS02.Tsunade Hot
 • Naruto17/02 10hS01.Tsunade Hot

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 04/03/2019 S01.Obito-Zetsu
[NRT] 10h - 04/03/2019 : Khai mở máy chủ S01.Obito-Zetsu
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 01/03/2019 S478 Kyoshiro
[VHT] 10h - 01/03/2019 : Ra mắt máy chủ S478 Kyoshiro
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 27/02/2019 S03.Tsunade Hot
[NRT] 10h - 27/02/2019 : Khai mở máy chủ S03.Tsunade Hot
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 22/02/2019 S02.Tsunade Hot
[NRT] 10h - 22/02/2019 : Khai mở máy chủ S02.Tsunade Hot
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 17/02/2019 S01.Tsunade Hot
[NRT] 10h - 17/02/2019 : Khai mở máy chủ S01.Tsunade Hot
Chơi ngay