Nạp tiền


Lịch mở server

  • Tên GameNgày GiờTên server
  • Hải Tặc26/05 10hS693.Fossa
  • Hải Tặc19/05 10hS692.Speed Jiru
  • Hải Tặc12/05 10hS691.Haruta
  • Hải Tặc05/05 10hS690.Kingdew
  • Hải Tặc28/04 10hS689.Curiel
  • Hải Tặc14/04 10hS687.Namur
  • Hải Tặc07/04 10hS686.Rakuyo
  • Hải Tặc31/03 10hS685.Blamenco
  • Hải Tặc24/03 10hS684.Thatch

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 14/04/2023 S687.Namur
[VHT] 10h - 14.04: Ra mắt máy chủ S687.Namur
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 07/04/2023 S686.Rakuyo
[VHT] 10h - 07.04: Ra mắt máy chủ S686.Rakuyo
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 24/03/2023 S684.Thatch
[VHT] 10h - 24.03: Ra mắt máy chủ S684.Thatch
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/03/2023 S683.Jozu
[VHT] 10h - 17.03: Ra mắt máy chủ S683.Jozu
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 10/03/2023 S682.RockStar
[VHT] 10h - 10.03: Ra mắt máy chủ S682.RockStar
Chơi ngay