Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto15/09 10hS03.Otsutsuki Indra
 • Hải Tặc13/09 10hS505.Daikoku
 • Naruto10/09 10hS02.Otsutsuki Indra
 • Hải Tặc06/09 10hS504.Fukurokuju
 • Naruto05/09 10hS01.Otsutsuki Indra
 • Naruto31/08 10hS07.Haku
 • Hải Tặc30/08 10hS503.Goldberg
 • Naruto26/08 22hS06.Haku
 • Hải Tặc23/08 10hS502.Mjosgard
 • Naruto21/08 10hS05.Haku

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »