Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto26/04 10hS06.Chiriku
 • Hải Tặc25/04 10hS486.Bananuki
 • Naruto23/04 10hS05.Chiriku
 • Hải Tặc19/04 10hS485.Hyogoro
 • Naruto18/04 10hS04.Chiriku
 • Naruto13/04 10hS03.Chiriku
 • Hải Tặc12/04 10hS484.Kamazo
 • Naruto08/04 10hS02.Chiriku
 • Hải Tặc05/04 10hS483.Page One
 • Naruto03/04 10hS01.Chiriku

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »