Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc25/09 10hS557.Senor Pink
 • Naruto24/09 10hS06.Guren
 • Naruto19/09 10hS05.Guren
 • Hải Tặc18/09 10hS556.Chadros Higelyges
 • Naruto14/09 22hS04.Guren
 • Naruto12/09 10hS03.Guren
 • Hải Tặc11/09 10hS555.Gambia
 • Naruto09/09 10hS02.Guren
 • Naruto04/09 10hS01.Guren
 • Hải Tặc04/09 10hS554.Roshio

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
10:00:00 29/10/2016 S11 - Truyền Thuyết 11
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S11 - Truyền Thuyết 11
Chơi ngay
10:00:00 28/10/2016 S10 - Truyền Thuyết 10
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S10 - Truyền Thuyết 10
Chơi ngay
18:00:00 27/10/2016 S9- Truyền Thuyết 9
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S9 - Truyền Thuyết 9
Chơi ngay
11:00:00 27/10/2016 S8 - Truyền Thuyết 8
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S8 - Truyền Thuyết 8
Chơi ngay
19:30:00 26/10/2016 S7 - Truyền thuyết 7
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S7 - Truyền Thuyết 7
Chơi ngay