Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto21/08 10hS05.Haku
 • Naruto16/08 10hS04.Haku
 • Hải Tặc16/08 10hS501.Clover
 • Naruto11/08 10hS03.Haku
 • Hải Tặc09/08 10hS500.Byojack
 • Naruto06/08 10hS02.Haku
 • Hải Tặc02/08 10hS499.Burndy
 • Naruto01/08 10hS01.Haku
 • Naruto27/07 10hS05.Tử Môn Gai
 • Hải Tặc26/07 10hS498.Calgara

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 22/07/2016 S156 - Senju6
[Naruto] 10h ngày 22/07 : Ra mắt máy chủ S156.Senju6
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 15/07/2016 S284 - Dead Nation
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 15/07: Ra mắt máy chủ S284 - Dead Nation
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 12/07/2016 S155 - Senju5
[Naruto] 10h ngày 12/07 : Ra mắt máy chủ S155.Senju5
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 08/07/2016 S282 - Độc Trường Caesar
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 08/07: Ra mắt máy chủ S282 - Độc Trường Caesar
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 07/07/2016 S154 - Senju4
[Naruto] 10h ngày 07/07 : Ra mắt máy chủ S154-Senju4
Chơi ngay