Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto17/05 22hS03.Jugo Tiên Nhân
 • Naruto12/05 10hS02.Jugo Tiên Nhân
 • Hải Tặc07/05 10hS588.De-Chat
 • Naruto01/05 10hS01.Jugo Tiên Nhân
 • Hải Tặc30/04 10hS587.Anglais
 • Naruto27/04 10hS05.Tayuya
 • Hải Tặc23/04 10hS586.Nougat
 • Naruto22/04 10hS04.Tayuya
 • Naruto17/04 10hS03.Tayuya
 • Hải Tặc16/04 10hS585.Fuyumeg

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 17/03/2016 S256 - Vùng Đất Hẹn Ước
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 14/03/2016 S139 - Uchiha9
Chơi ngay
Hải Tặc 10:21:00 11/03/2016 S254 - Phá Hủy Quảng Trường
[Vua Hải Tặc]Ra mắt máy chủ S254 - Phá Hủy Quảng Trường
Chơi ngay
Naruto 10:05:00 09/03/2016 S138 - Uchiha8
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 28/02/2016 S137 - Uchiha7
Chơi ngay