Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto24/03 22hS0009 - HINATA
 • Hải Tặc22/03 10hS428 - MONTDOR
 • Naruto19/03 10hS0008 - HINATA
 • Hải Tặc11/03 10hS426 - CADENZA
 • Naruto09/03 10hS0007 - HINATA
 • Naruto28/02 10hS0006 - Hinata
 • Hải Tặc25/02 10hS424 - Pudding
 • Hải Tặc09/02 10hS422 - Flampe
 • Naruto07/02 10hS0005 - Hinata
 • Naruto02/02 10hS0004.Hinata

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Vua Hải Tặc] Công Hội Chiến liên server lần thứ 23

09:55:16 28/11/2017

Thân chào các Thuyền Trưởng!

Trong tháng 11 này sẽ diễn ra Công Hội Chiến lần thứ 23:

Đăng Ký Báo Danh 11h30 28.11.2017 12h00 29.11.2017
Vòng Loại 15h 29.11.2017 12h00 30.11.2017
16 chọn 8 15h - 17h 30.11.2017
8 Chọn 4 15h - 17h 01.12.2017
Bán Kết 15h - 17h 02.12.2017
Chung Kết 15h - 17h 03.12.2017

 

Nội dung chi tiết các thuyền trưởng xem tại đây.

Danh sách chia cụm Công Hội Chiến 23.

Kính bút.