Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto12/06 10hS0019 - Hinata
 • Hải Tặc08/06 10hS444 - Napoleon
 • Naruto28/05 10hS0018- HINATA
 • Hải Tặc25/05 10hS443 - Noisette
 • Naruto23/05 10hS0017 - HINATA
 • Naruto19/05 10hS0016 - HINATA
 • Hải Tặc16/05 10hS442 - MOBILE
 • Hải Tặc10/05 10hS441 - Tablet
 • Naruto08/05 10hS0015 - HINATA
 • Hải Tặc03/05 10hS440 - Saintmarc

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Thông báo update phiên bản

14:52:19 10/01/2017

Thân chào các hiệp sĩ!
Nhằm mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất, BĐH Truyền Thuyết Phong Bạo xin thông báo thời gian bảo trì cập nhật phiên bản mới:

- Thời gian bắt đầu bảo trì: 9h00 ngày 11/01/2017
- Thời gian dự kiến hoàn thành: 11h00 ngày 11/01/2017
- Lý do bảo trì: bảo trì định kỳ, cập nhật phiên bản, liên bản đồ tuần 2 tháng 01.

- Phạm vi bảo trì: toàn bộ server.
- Nội dung cập nhật:

 1. Mở tính năng hợp thành trang bị vàng 90
 2. Mở chức năng ghép kỹ năng tinh linh tự nhiên.
 3. Mở chức năng thức tỉnh tinh linh tự nhiên.
 4. Mở tính năng đầu tư tháng.
 5. Thử nghiệm Đoạt Thành Liên Server.
 6. Liên bản đồ tuần 2 tháng 01.

Lưu ý: trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập tham gia vào game cũng như quy đổi vào game.
Nội dung chi tiết mời các hiệp sĩ xem tại đây.

Kính bút!