Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc22/03 10hS428 - MONTDOR
 • Naruto19/03 10hS0008 - HINATA
 • Hải Tặc11/03 10hS426 - CADENZA
 • Naruto09/03 10hS0007 - HINATA
 • Naruto28/02 10hS0006 - Hinata
 • Hải Tặc25/02 10hS424 - Pudding
 • Hải Tặc09/02 10hS422 - Flampe
 • Naruto07/02 10hS0005 - Hinata
 • Naruto02/02 10hS0004.Hinata
 • Hải Tặc02/02 10hS420.Brulee

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Phiên bản cập nhật Tháng 8

15:31:04 02/08/2017

Thân chào các bạn!

Trong tháng 08 sản phẩm Truyền Thuyết Phong Bạo sẽ cập nhật phiên bản :" Hệ thống tăng bậc mở bậc 12"

 1. Đập trứng:
  Thời gian:  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 2. Shop đổi:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 30.08.2017
 3. Nạp trả lễ:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 15.08.2017
 4. Mục tiêu Thần Ấn Thánh Thư:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 5. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Titan:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 6. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Chiến đấu:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 7. Xếp hạng hoa tươi:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 08.08.2017
 8. Hoạt động kết hôn:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 08.08.2017
 9. Mục tiêu thần ấn lá Khiên:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 10. Lì xì toàn server:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017

Chi tiết các hoạt động trong phiên bản mới mời các bạn xem tại đây.

Kính bút.