Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI
 • Naruto15/09 10hS0009.KAKASHI
 • Hải Tặc14/09 10hS456.HOLDEM
 • Naruto10/09 10hS0008.KAKASHI
 • Hải Tặc07/09 10hS455.SHEEPSHEAD
 • Hải Tặc31/08 10hS454.POIRE
 • Naruto26/08 10hS0007.KAKASHI
 • Hải Tặc24/08 10hS453.CINNAMON
 • Naruto21/08 10hS0006.KAKASHI
 • Hải Tặc17/08 10hS452.COMPO

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Phiên bản cập nhật Tháng 8

15:31:04 02/08/2017

Thân chào các bạn!

Trong tháng 08 sản phẩm Truyền Thuyết Phong Bạo sẽ cập nhật phiên bản :" Hệ thống tăng bậc mở bậc 12"

 1. Đập trứng:
  Thời gian:  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 2. Shop đổi:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 30.08.2017
 3. Nạp trả lễ:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 15.08.2017
 4. Mục tiêu Thần Ấn Thánh Thư:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 5. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Titan:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 6. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Chiến đấu:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 7. Xếp hạng hoa tươi:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 08.08.2017
 8. Hoạt động kết hôn:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 08.08.2017
 9. Mục tiêu thần ấn lá Khiên:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 10. Lì xì toàn server:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017

Chi tiết các hoạt động trong phiên bản mới mời các bạn xem tại đây.

Kính bút.