Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto12/06 10hS0019 - Hinata
 • Hải Tặc08/06 10hS444 - Napoleon
 • Naruto28/05 10hS0018- HINATA
 • Hải Tặc25/05 10hS443 - Noisette
 • Naruto23/05 10hS0017 - HINATA
 • Naruto19/05 10hS0016 - HINATA
 • Hải Tặc16/05 10hS442 - MOBILE
 • Hải Tặc10/05 10hS441 - Tablet
 • Naruto08/05 10hS0015 - HINATA
 • Hải Tặc03/05 10hS440 - Saintmarc

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Phiên bản cập nhật Tháng 8

15:31:04 02/08/2017

Thân chào các bạn!

Trong tháng 08 sản phẩm Truyền Thuyết Phong Bạo sẽ cập nhật phiên bản :" Hệ thống tăng bậc mở bậc 12"

 1. Đập trứng:
  Thời gian:  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 2. Shop đổi:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 30.08.2017
 3. Nạp trả lễ:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 15.08.2017
 4. Mục tiêu Thần Ấn Thánh Thư:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 5. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Titan:
  Thời gian: 
  ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 6. Mục tiêu Tịnh hóa thần cách Chiến đấu:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 7. Xếp hạng hoa tươi:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 08.08.2017
 8. Hoạt động kết hôn:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 08.08.2017
 9. Mục tiêu thần ấn lá Khiên:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017
 10. Lì xì toàn server:
  Thời gian: ngày 02.08.2017 –  ngày 29.08.2017

Chi tiết các hoạt động trong phiên bản mới mời các bạn xem tại đây.

Kính bút.