Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI
 • Naruto15/09 10hS0009.KAKASHI
 • Hải Tặc14/09 10hS456.HOLDEM
 • Naruto10/09 10hS0008.KAKASHI
 • Hải Tặc07/09 10hS455.SHEEPSHEAD
 • Hải Tặc31/08 10hS454.POIRE
 • Naruto26/08 10hS0007.KAKASHI
 • Hải Tặc24/08 10hS453.CINNAMON
 • Naruto21/08 10hS0006.KAKASHI
 • Hải Tặc17/08 10hS452.COMPO

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Chuỗi hoạt động tháng 06

14:18:00 20/06/2017

Thân chào các hiệp sĩ!

Chuỗi sự kiện tháng 6 diễn ra như sau:

 1. Tầm bảo:
  Thời gian: 21/06/2017 - 04/07/2017
 2. Shop đổi: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 05/07/2017
 3. Mục tiêu Thần Ấn Thần Binh: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 04/07/2017
 4. Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Thời Không: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 04/07/2017
 5. Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Hỗn Độn: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 04/07/2017
 6. Mục Tiêu Đá: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 04/07/2017
 7. Mục tiêu Thần Ấn Chiến Hồn: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 04/07/2017
 8. Mục tiêu Thần Tích Thần Binh: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 04/07/2017
 9. Lì Xì Toàn SV: 
  Thời gian: 
  21/06/2017 - 04/07/2017

Chi tiết chuỗi sự kiện tháng 6 mời các hiệp sĩ xem tại đây.

Kính bút.