Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI
 • Naruto15/09 10hS0009.KAKASHI
 • Hải Tặc14/09 10hS456.HOLDEM
 • Naruto10/09 10hS0008.KAKASHI
 • Hải Tặc07/09 10hS455.SHEEPSHEAD
 • Hải Tặc31/08 10hS454.POIRE
 • Naruto26/08 10hS0007.KAKASHI
 • Hải Tặc24/08 10hS453.CINNAMON
 • Naruto21/08 10hS0006.KAKASHI
 • Hải Tặc17/08 10hS452.COMPO

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Chuỗi hoạt động tháng 05

12:30:31 11/05/2017

Thân chào các hiệp sĩ!

Chuỗi sự kiện tháng 5 diễn ra như sau:

 1. Tầm bảo:
  Thời gian: 10/05/2017 - 23/05/2017
 2. Shop đổi: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 24/05/2017
 3. Xếp hạng nạp: 
  Thời gian: 
  11/05/2017 - 13/05/2017
 4. Xếp hạng tiêu: 
  Thời gian: 
  14/05/2017 - 16/05/2017
 5. Mục tiêu Thần Ấn Lá Khiên: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 16/05/2017
 6. Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách HP: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 16/05/2017
 7. Mục tiêu đá: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017   
 8. Mục Tiêu Tiến Hóa Thần Tích Pet: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017
 9. Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Linh Hồn: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017
 10. Phần Thưởng Online: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017

Chi tiết chuỗi sự kiện tháng 5 mời các hiệp sĩ xem tại đây.

Kính bút.