Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto12/06 10hS0019 - Hinata
 • Hải Tặc08/06 10hS444 - Napoleon
 • Naruto28/05 10hS0018- HINATA
 • Hải Tặc25/05 10hS443 - Noisette
 • Naruto23/05 10hS0017 - HINATA
 • Naruto19/05 10hS0016 - HINATA
 • Hải Tặc16/05 10hS442 - MOBILE
 • Hải Tặc10/05 10hS441 - Tablet
 • Naruto08/05 10hS0015 - HINATA
 • Hải Tặc03/05 10hS440 - Saintmarc

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Chuỗi hoạt động tháng 05

12:30:31 11/05/2017

Thân chào các hiệp sĩ!

Chuỗi sự kiện tháng 5 diễn ra như sau:

 1. Tầm bảo:
  Thời gian: 10/05/2017 - 23/05/2017
 2. Shop đổi: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 24/05/2017
 3. Xếp hạng nạp: 
  Thời gian: 
  11/05/2017 - 13/05/2017
 4. Xếp hạng tiêu: 
  Thời gian: 
  14/05/2017 - 16/05/2017
 5. Mục tiêu Thần Ấn Lá Khiên: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 16/05/2017
 6. Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách HP: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 16/05/2017
 7. Mục tiêu đá: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017   
 8. Mục Tiêu Tiến Hóa Thần Tích Pet: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017
 9. Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Linh Hồn: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017
 10. Phần Thưởng Online: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017

Chi tiết chuỗi sự kiện tháng 5 mời các hiệp sĩ xem tại đây.

Kính bút.