Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc22/03 10hS428 - MONTDOR
 • Naruto19/03 10hS0008 - HINATA
 • Hải Tặc11/03 10hS426 - CADENZA
 • Naruto09/03 10hS0007 - HINATA
 • Naruto28/02 10hS0006 - Hinata
 • Hải Tặc25/02 10hS424 - Pudding
 • Hải Tặc09/02 10hS422 - Flampe
 • Naruto07/02 10hS0005 - Hinata
 • Naruto02/02 10hS0004.Hinata
 • Hải Tặc02/02 10hS420.Brulee

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Truyền Thuyết Phong Bạo] Chuỗi hoạt động tháng 05

12:30:31 11/05/2017

Thân chào các hiệp sĩ!

Chuỗi sự kiện tháng 5 diễn ra như sau:

 1. Tầm bảo:
  Thời gian: 10/05/2017 - 23/05/2017
 2. Shop đổi: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 24/05/2017
 3. Xếp hạng nạp: 
  Thời gian: 
  11/05/2017 - 13/05/2017
 4. Xếp hạng tiêu: 
  Thời gian: 
  14/05/2017 - 16/05/2017
 5. Mục tiêu Thần Ấn Lá Khiên: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 16/05/2017
 6. Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách HP: 
  Thời gian: 
  10/05/2017 - 16/05/2017
 7. Mục tiêu đá: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017   
 8. Mục Tiêu Tiến Hóa Thần Tích Pet: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017
 9. Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Linh Hồn: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017
 10. Phần Thưởng Online: 
  Thời gian: 
  17/05/2017 - 23/05/2017

Chi tiết chuỗi sự kiện tháng 5 mời các hiệp sĩ xem tại đây.

Kính bút.