Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc21/09 10hS457.SPEED
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI
 • Naruto15/09 10hS0009.KAKASHI
 • Hải Tặc14/09 10hS456.HOLDEM
 • Naruto10/09 10hS0008.KAKASHI
 • Hải Tặc07/09 10hS455.SHEEPSHEAD
 • Hải Tặc31/08 10hS454.POIRE
 • Naruto26/08 10hS0007.KAKASHI
 • Hải Tặc24/08 10hS453.CINNAMON
 • Naruto21/08 10hS0006.KAKASHI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Naruto]Hướng dẫn hoạt động tháng 12 " Cánh Thiên Sứ"

14:28:37 04/12/2017

Thân chào các Ninja!

Trong tuần  tháng 12  sẽ có những hoạt động hấp dẫn như sau:

 1. Hoạt động 1Nạp thẻ trả thêm 50% vàng
  Thời gian hoạt động: 00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 2. Hoạt động 2Vip hồi lễ
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 3. Hoạt động 3Vui vẻ
  Thời gian hoạt động:
    00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 4. Hoạt động 4Mua theo nhóm
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 5. Hoạt động 5Nạp tranh mua
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 6. Hoạt động 6: Đào Bảo
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 7. Hoạt động 7Tiền tranh làng lá - Mua quỹ tặng vàng
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 8. Hoạt động 8Phù thủy
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 9. Hoạt động 9Nhanh tay
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 10. Hoạt động 10Túi tiền thanh oa - Nhất tiến đấu kim
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 11. Hoạt động 11Quay số
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 12. Hoạt động 13Nạp 1 lần lễ thượng lễ
  Thời gian hoạt động:   00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

 13. Hoạt động 14Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng
  Thời gian hoạt động:   00:01 04/12/2017—23:59 8/12/2017

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Chi tiết các hoạt động tuần  tháng 12  các Ninja xem chi tiết tại đây.

Kính bút!