Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/10 10hS0014.KAKASHI
 • Hải Tặc19/10 10hS461.MOUSEMAN
 • Naruto15/10 10hS0013.KAKASHI
 • Hải Tặc12/10 10hS460.BATMAN
 • Naruto10/10 10hS0012.KAKASHI
 • Hải Tặc05/10 10hS459.HIHIMARU
 • Hải Tặc28/09 10hS458.GINRUMMY
 • Naruto25/09 10hS0011.KAKASHI
 • Hải Tặc21/09 10hS457.SPEED
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Naruto]Hướng dẫn hoạt động tháng 11 " Lễ hội chúc mừng Sinh Nhật"

12:16:10 14/11/2017

Thân chào các Ninja!

Trong tuần  tháng 11  sẽ có những hoạt động hấp dẫn như sau:

 

 1. Hoạt động 1Nạp thẻ trả thêm 50% vàng
  Thời gian hoạt động: 00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 2. Hoạt động 2Tặng Hồng Lợi
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 3. Hoạt động 3Nhanh tay
  Thời gian hoạt động:
    00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 4. Hoạt động 4: Hộp bách biến
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 5. Hoạt động 5Nạp tranh mua
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 6. Hoạt động 6Kỳ Trân bảo tháp
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 7. Hoạt động 7Vip hồi lễ
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 8. Hoạt động 8Hoan lạc tầm bảo
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 9. Hoạt động 9Gia Tộc
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 10. Hoạt động 10: Giảm giá tranh mua
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 11. Hoạt động 11Lễ hội chúc mừng Sinh nhật
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 14/11/2017—23:59 23/11/2017

 12. Hoạt động 12Túi tiền thanh oa - Nhật tiến đấu kim
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 13. Hoạt động 13Nạp 1 lần lễ thượng lễ
  Thời gian hoạt động:   00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

 14. Hoạt động 14: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng
  Thời gian hoạt động:   00:01 14/11/2017—23:59 18/11/2017

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Chi tiết các hoạt động tuần  tháng 11  các Ninja xem chi tiết tại đây.

Kính bút!