Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto20/10 10hS0014.KAKASHI
 • Hải Tặc19/10 10hS461.MOUSEMAN
 • Naruto15/10 10hS0013.KAKASHI
 • Hải Tặc12/10 10hS460.BATMAN
 • Naruto10/10 10hS0012.KAKASHI
 • Hải Tặc05/10 10hS459.HIHIMARU
 • Hải Tặc28/09 10hS458.GINRUMMY
 • Naruto25/09 10hS0011.KAKASHI
 • Hải Tặc21/09 10hS457.SPEED
 • Naruto20/09 10hS0010.KAKASHI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Naruto]Hướng dẫn hoạt động tháng 11 " HIẾN LỄ"

10:51:40 09/11/2017

Thân chào các Ninja!

Trong tuần  tháng 11  sẽ có những hoạt động hấp dẫn như sau:

 1. Hoạt động 1Nạp thẻ trả thêm 50% vàng
  Thời gian hoạt động: 00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 2. Hoạt động 2Mua theo nhóm
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 3. Hoạt động 3Thập vĩ Giáng lâm
  Thời gian hoạt động:
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 4. Hoạt động 4Vĩ thú
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 5. Hoạt động 5Quà Vip
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 6. Hoạt động 6Tsunade - Đặt cược
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 7. Hoạt động 7Chợ đen
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 8. Hoạt động 8Tặng lễ
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 9. Hoạt động 9Cây rung tiền
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 10. Hoạt động 10Vòng quay may mắn
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 11. Hoạt động 11Túi tiền Thanh oa - Chiêu tài miêu
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 12. Hoạt động 12Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 13. Hoạt động 13Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng
  Thời gian hoạt động:   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Chi tiết các hoạt động tuần  tháng 11  các Ninja xem chi tiết tại đây.

Kính bút!