Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto09/12 10hS0026.Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng08/12 10hE15 - Lưu Bị
 • Hải Tặc07/12 10hS404 - Pamu Pamu
 • Naruto04/12 10hS0025.Sakura
 • Hải Tặc02/12 10hS402 - Yuki Yuki
 • Naruto29/11 10hS0024.Sakura
 • Naruto24/11 10hS0023.Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng24/11 10hE14 - Sài Tang
 • Naruto19/11 10hS0022.Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng17/11 10hE13 - Hạ Bì

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Tin Tức Chi tiết tin

[Naruto]Hướng dẫn hoạt động tháng 11 " HIẾN LỄ"

10:51:40 09/11/2017

Thân chào các Ninja!

Trong tuần  tháng 11  sẽ có những hoạt động hấp dẫn như sau:

 1. Hoạt động 1Nạp thẻ trả thêm 50% vàng
  Thời gian hoạt động: 00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 2. Hoạt động 2Mua theo nhóm
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 3. Hoạt động 3Thập vĩ Giáng lâm
  Thời gian hoạt động:
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 4. Hoạt động 4Vĩ thú
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 5. Hoạt động 5Quà Vip
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 6. Hoạt động 6Tsunade - Đặt cược
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 7. Hoạt động 7Chợ đen
  Thời gian hoạt động: 
   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 8. Hoạt động 8Tặng lễ
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 9. Hoạt động 9Cây rung tiền
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 10. Hoạt động 10Vòng quay may mắn
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 11. Hoạt động 11Túi tiền Thanh oa - Chiêu tài miêu
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 12. Hoạt động 12Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ
  Thời gian hoạt động: 
    00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

 13. Hoạt động 13Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng
  Thời gian hoạt động:   00:01 09/11/2017—23:59 13/11/2017

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto>

Chi tiết các hoạt động tuần  tháng 11  các Ninja xem chi tiết tại đây.

Kính bút!