Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto18/01 10hS04.CHINO
 • Hải Tặc17/01 10hS473.Raizo
 • Naruto13/01 10hS03.CHINO
 • Hải Tặc11/01 10hS472.Kinemon
 • Naruto08/01 10hS02.CHINO
 • Hải Tặc04/01 10hS471.HYORI
 • Naruto03/01 10hS01.CHINO
 • Naruto29/12 10hS06.KINSHIKI
 • Hải Tặc28/12 10hS470.TOKI
 • Naruto24/12 10hS05.KINSHIKI

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Naruto 10:00:00 28/05/2016 S149 - Akatsuki9
[Naruto] 10h ngày 28/05 : Ra mắt máy chủ S149 - Akatsuki9
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 23/05/2016 S148 - Akatsuki8
[Naruto] 10h ngày 23/05 : Ra mắt máy chủ S148 - Akatsuki8
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 20/05/2016 S270 - Nhà Máy Kẹo
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 20/05: Ra mắt máy chủ S270 - Nhà Máy Kẹo
Chơi ngay
Hải Tặc 10:00:00 13/05/2016 S268 - Tàu Noah
[Vua Hải Tặc] 10h00 ngày 13/05: Ra mắt máy chủ S268 - Tàu Noah
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 13/05/2016 S147 - Akatsuki7
[Naruto] 10h ngày 13/05 : Ra mắt máy chủ S147 - Akatsuki7
Chơi ngay