Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Naruto24/03 22hS0009 - HINATA
 • Hải Tặc22/03 10hS428 - MONTDOR
 • Naruto19/03 10hS0008 - HINATA
 • Hải Tặc11/03 10hS426 - CADENZA
 • Naruto09/03 10hS0007 - HINATA
 • Naruto28/02 10hS0006 - Hinata
 • Hải Tặc25/02 10hS424 - Pudding
 • Hải Tặc09/02 10hS422 - Flampe
 • Naruto07/02 10hS0005 - Hinata
 • Naruto02/02 10hS0004.Hinata

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
10:00:00 14/03/2017 S18 - Thần Ma 18
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S18 - Thần Ma 18
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 09/03/2017 S0022.Naruto
[Naruto] Ngày 09/03/2017 mở server mới S0022.Naruto
Chơi ngay
10:00:00 09/03/2017 S17 - Thần Ma 17
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S17 - Thần Ma 17
Chơi ngay
10:00:00 04/03/2017 S16 - Thần Ma 16
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S16 - Thần Ma 16
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 27/02/2017 S0021.Naruto
[Naruto] Ngày 27/02/2017 mở server mới S0021.Naruto
Chơi ngay