Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc18/10 10hS390 - Mira Mira
 • Naruto15/10 10hS0015 - Sakura
 • Tam Quốc Quần Hùng13/10 10hE8 - Tương Dương
 • Hải Tặc12/10 22hS388 - Mochi Mochi
 • Naruto10/10 10hS0014 - Sakura
 • Hải Tặc07/10 10hS386 - Zou Zou
 • Tam Quốc Quần Hùng06/10 10hE7 - Thành Đô
 • Naruto05/10 10hS0013.Sakura
 • Hải Tặc28/09 10hS384 - Gura Gura
 • Naruto25/09 10hS0011.Sakura

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 10/12/2016 S17 - Phong Bạo
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S17 - Phong Bạo 17
Chơi ngay
Naruto 10:00:00 09/12/2016 S0009.Naruto
[Naruto] Ngày 09/12/2016 mở server mới S0009.Naruto
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 08/12/2016 S16 - Phong Bạo
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S16 - Phong Bạo 16
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 06/12/2016 S15 - Phong Bạo
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S15 - Phong Bạo 15
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 03/12/2016 S14 - Phong Bạo
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ mới S14 - Phong Bạo 14
Chơi ngay