Store
Nạp tiền


Lịch mở server

 • Tên GameNgày GiờTên server
 • Hải Tặc17/08 10hS374 - TOGE TOGE
 • Naruto16/08 10hS0003.Sakura
 • Naruto11/08 10hS0002 - Sakura
 • Hải Tặc10/08 10hS372 - Inu Inu
 • Naruto06/08 10hS0001.Sakura
 • Naruto27/07 10hS0021.Sasuke
 • Hải Tặc27/07 10hS370 - Mane Mane
 • Naruto22/07 10hS0020.Sasuke
 • Hải Tặc20/07 10hS366 - Supa Supa
 • Naruto17/07 10hS0019.Sasuke

Tất cả »

Ngân hàng code

Tất cả »

Trang chủ Lịch mở server

Lịch mở server

GameNgày mởTên serverChơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 06/11/2016 S18- Truyền Thuyết 18
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S18 - Truyền Thuyết 18
Chơi ngay
Phong Bạo 09:00:00 05/11/2016 S17 - Truyền Thuyết 17
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S17 - Truyền Thuyết 17
Chơi ngay
Phong Bạo 17:00:00 03/11/2016 S16 - Truyền Thuyết 16
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S16 - Truyền Thuyết 16
Chơi ngay
Phong Bạo 17:00:00 02/11/2016 S15 - Truyền Thuyết 15
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S15 - Truyền Thuyết 15
Chơi ngay
Phong Bạo 17:00:00 01/11/2016 S14 - Truyền Thuyết 14
[Truyền Thuyết Phong Bạo] Ra mắt máy chủ S14 - Truyền Thuyết 14
Chơi ngay